Ring ve OE Görünüşü

Şekil 2, Ring iplik makinesinde çekim sisteminin (a) ve OE rotor makinesinde eğirme elemanlarının yandan görünüşü (b)


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.