ATKI KORD ÖRGÜLER

kord orgu
Tarafından | 21 Aralık 2016

Kord Örgülerin Tanımı ve Çeşitleri

Uzun atlamalar yapan bir iplik sistemi ile sık bağlantı yapan bir iplik sisteminin birlikte kullanılması ile dokunan ve kumaş yüzeyinde kabarık yollar oluşturan örgülere kord örgüler denir

Kord örgüler, spor giysilik, bebek ve çocuk kıyafetleri gibi üst giyim, perdelik, döşemelik gibi ev tekstillerinin yanı sıra endüstriyel tekstillerin yapımında da kullanılır.

Kord örgüler atkı kord örgüleri ve çözgü kord örgüleri olmak üzere iki grupta toplanır.

kord orguler

Atkı Kord Örgülerin Çizimi

Bir çözgü sistemi ile zemin ve kord olmak üzere iki atkı sisteminden oluşan ve kumaş yüzeyinde boyuna yollar şeklinde görünen kord örgülerine atkı kord örgüleri denir.

  • boyuna cizgi olusumuZemin atkı sistemi sık bağlantı yapan bezayağı dimi, rips, panama gibi küçük raporlu örgülerle çözgü sistemine bağlanırken kord atkı sistemi uzun atlamalar meydana getirir. Kord atkısı az bağlantı yaptığından zemin atkısına göre daha fazla çeker. Bu nedenle kumaş yüzeyinde oluşan kabarık yollar, boyuna çizgiler hâlinde görülür.
  • Zemin ve kord atkılarının sıralaması farklı oranlarda olabilir. Genellikle kullanılan zemin / kord oranı 1/1 (1 zemin-1kord) ya da 2/2 (2 zemin-2 kord) şeklindedir.
  • Zemin örgünün rapor boyutları ve kord atkılarının üzerinden ya da altından yüzme yaptığı çözgü sayısı dikkate alınarak oluşturulacak kord örgünün çözgü ve atkı sayıları belirlenir.
  • Kord atkılarının hareketi desen kâğıdına işlenirken, kord atkısı çözgü ipliklerinin üzerinden geçerek atlama yapıyorsa atkı ipliği üstte olduğundan kord atkısını temsil eden kareler boş bırakılır.
  • Kord atkısı çözgü ipliklerinin altından geçerek atlama yapıyorsa çözgü ipliği üstte olduğundan kord atkısını temsil eden kareler dolu olarak gösterilir.
  • Sadece alt atkı kord örgülerinde bir rapordan diğer rapora geçerken bağlantı sağlanması amacıyla ara bağlantı örgüsü kullanılması gerekir. Aksi hâlde kord atkılarının üste çıkarak bağlantı yaptığı çözgüler boyunca sadece atkılar üstte bulunur. Bu durumda çözgülerin atkı iplikleriyle bağlantıları sağlanamaz

Tahar ve Armür Planlarının Çizimi

Atkı kord örgülerin tahar ve armür planları Tahar ve Armür Planları modülünde açıklanan şekilde çizilmektedir.

Çözgü Kesitlerinin Çizimi

  • Kord atkısı çözgü ipliklerinin üzerinden geçerek atlama yapıyorsa kabarık yollar kumaşın üstünde oluşur.

ust atki kord

  • Kord atkısı çözgü ipliklerinin altından geçerek atlama yapıyorsa kabarık yollar kumaşın altında oluşur

alt atki kord

  • Kord atkısı bazı bölgelerde çözgü ipliklerinin üstünden bazı bölgelerde ise altından geçebilir. Bu durumda kabarık yollar kumaşın her iki yüzünde de görünür.

cift tarafli atki kord

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir