BEZAYAĞI ÖRGÜSÜ TANIMI

bezayagi orgu
Tarafından | 4 Nisan 2017

Bezayağı Örgüsünün Tanımı, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Tanımı: En basit dokuma örgüsü bezayağı örgüsüdür. Atkı ipliğinin kumaş eni boyunca çözgü ipliklerinin bir altından, bir üstünden geçerek ikinci atkı ipliğinin ise ters hareket yaparak oluşturduğu örgüdür. Bezayağı örgüsünde çözgü ve atkı ipliklerinin bağlantısı hasır veya sepet örgüye benzemektedir.

Tek sayılı çözgü ipliklerinin tek sayılı atkı iplikleriyle, çift sayılı çözgü ipliklerinin çift sayılı atkı iplikleriyle bağlantı yaparak meydana getirdiği örgü şeklidir. En sık kesişmeyi, kenetlenmeyi sağlayan bezayağı, dokuların çok ince ve sağlam oluşmasına olanak sağlar.

Özellikleri:

  • Çözgü ve atkı ipliklerinin yüzme (bir ipliğin kendisine dik olan birden fazla ipliğin üstünden veya altından geçmesi) yapmadığı tek örgüdür.
  • Bez ayağı örgüsü, en küçük raporlu dokuma örgüsüdür. Örgü raporunda iki çözgü ve iki atkı ipliği bulunur.
  • Her bağlantı noktası diğer bağlantı noktalarıyla dört köşeden temas eder. Atkı ve çözgü bağlantılarının sık olmasından dolayı en dayanıklı dokuma şeklidir.
  • Bez ayağı örgülü kumaşın ön ve arka yüzü de aynıdır.·
  • Kumaşa herhangi bir desen oluşturma işlemi uygulanmamışsa bez ayağı örgünün desen etkisi yoktur.

Kullanım alanları: En basit ve dayanıklı dokuma örgüsü olduğundan her tür kumaş dokunmasında yani pamuk, yün, ipek ve sentetik ipliklerle yapılan dokuma kumaşlar için uygundur.

Elbiselik, gömleklik, astarlık, pijamalık ve branda kumaşlar, yağmurluklar, mutfak takımları, yatak takımları, tülbentler, perdelikler, koltuk örtüleri gibi çok geniş bir kullanım alanı vardır.

Bezayağı Örgüsünün Çizimi

Bezayağı örgüsü b 1 1ile ifade edilir. Bezayağı örgüde rapor (1+1=2) iki

Çözgü; iki çözgü, iki atkıdan oluşur. Örgü raporunda ilk çözgü ipliği birinci atkı ipliğinin üzerinden, ikinci atkı ipliğinin altından geçer. İkinci çözgü hareketi ise birinci çözgü hareketinin tam tersidir. En küçük 2×2’lik desen karesine ihtiyaç vardır.

Bezayağı örgü raporunun çiziminde aşağıdaki işlem sırası uygulanır:

sekil 1 4

Desen kâğıdı üzerine örgü raporundaki atkı ve çözgü sayısı işaretlenir. Çözgü ve atkı iplikleri numaralandırılır (Şekil 1.4).

sekil 1 5

Çözgü yönünde ilk çözgü hareketi 1 dolu– bir boş olarak aşağıdan yukarıya doğru çizilir (Şekil 1.5).

sekil 1 6

İkinci çözgü hareketi de ilk çözgü hareketinin tam tersi olarak dolu karenin karşısı boş kare, boş karenin karşısı dolu kare olacak Şekilde çizilerek bezayağı örgüsü tamamlanır (Şekil 1.6).

sekil 1 7

 

Örgü raporu çözgü ve atkı yönünde rapor tekrarı yapılarak istenilen boyutlarda büyütülebilir. Şekil 1,7’de bezayağı örgüsü 8 çözgü ve 8 atkıdan oluşacak biçimde büyütülmüştür. Aşağıdaki gibi ya da 4 Rapor diye ifade edilir.

B 1 8 8Şeklinde gösterilir.

Parantez içinde yazılan ilk rakam çözgü tel sayısını, ikincisi ise atkı tel sayısını ifade eder.

Tahar Planı

Dokumada çözgü ipliklerinin belirli kurallara göre çerçevelerdeki gücü gözlerinden ve tarak dişleri arasından geçirilmesi işlemine tahar denir. Tahar işleminin ilk aşaması gücü taharı, ikinci aşaması ise tarak taharıdır. Bu iki işlemin de bir plan sisteminde gösterilmesi gerekmektedir. Tahar planı, gücü ve tarak planını temsil etmektedir.

Tahar Planının Tanımı ve Amacı: Tahar planı, bir örgünün en az kaç çerçeve ile dokunabileceğini ve hangi çözgünün hangi çerçevede yer alması gerektiğini gösterir. Desen kâğıdında örgünün üst ya da alt kısmında yer alır.

Tahar Planının Çizimi: Tahar planı, dokunacak olan örgünün raporu esas alınarak çizilir. Tahar planı çiziminde temel kural örgü raporundaki aynı hareketi (aynı bağlantı şekli) yapan çözgülerin belirlenmesi ve bu çözgülerin aynı çerçeveye ait olduğunun belirtilmesidir.

bezayagi orgu cozgu hareket

Örneğin; Bezayağı örgüsünü oluşturan tek numaralı (1.3.5.7…) çözgü iplikleri aynı hareketi yani aynı bağlantıyı yaptığından aynı çerçevede toplanır. Benzer şekilde, çift numaralı (2.4.6.8…) çözgü iplikleri de grup oluşturarak ayrı bir çerçevede yer alır.

Bezayağı örgü raporunda iki farklı çözgü hareketi bulunduğundan bezayağı örgüsü en az iki çerçeve ile dokunur. Bu durumda herhangi bir örgünün dokunabilmesi için gereken çerçeve sayısı, örgü raporunda bulunan farklı çözgü hareketi sayısına eşittir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir