DÜNYADA TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜ

teknik tekstil 1
Tarafından | 23 Haziran 2017

Dünyada Teknik Tekstil Sektörü

Teknik tekstil endüstrisinin faaliyet alanı genellikle olduğundan daha küçük görülmektedir. Halbuki bir çok ülkede teknik tekstiller, tekstil endüstrisi üretiminin son ürün tüketiminin %40’ından fazlasını kapsamaktadır. Dünya teknik tekstil endüstrisi ve pazarına yönelik istatistiksel veriler teknik tekstil ürünlerinin kullanım alanlarının çok geniş ve kapsamlı olması nedeniyle sektörü gerçek anlamda yansıtmamaktadır. Diğer taraftan teknik tekstil sektörünü ülke bazında inceleyecek olursak, özellikle ABD, Batı Avrupa ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerden alınan verilerden Kuzey Amerika‘daki teknik tekstiller endüstrisinin, bu alanda dünyadaki en büyük endüstri olduğu anlaşılmaktadır.

Kuzey Amerika’daki Teknik Tekstil Endüstrisi:

Dünya çapındaki pazar payı azalmasına rağmen bu bölgedeki endüstri, kabaca tüm teknik tekstiller pazarının %30’una sahiptir. Söz konusu sektörün bu bölgede 1995 ile 2005 yılları arasındaki büyüme oranının yaklaşık %2,4 olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle, teknik tekstillerin pek çok segmenti pozitif büyüme gösterirken teknik giysilerin (Clothtech ayakkabılar, özellikle kumaşlar, dış ortam giysileri…vb.) deniz aşırı ülkelerdeki giysi üretimi sebebiyle azalması beklenmektedir. Olumsuz ekonomik gelişmelere rağmen genel olarak Kuzey Amerika’daki teknik tekstiller endüstrisinin oldukça iyi durumda olduğu söylenebilir. Bu sektör, ekonominin genel performansı ile çok yakından ilgili olduğu için zaman zaman düşüşler yaşanmaktadır. Ancak, şu günlerdeki durum, sektörün tarihinin en parlak dönemini yaşadığını göstermektedir. Kuzey Amerika teknik tekstiller endüstrisi oldukça yenilikçi ve yaratıcıdır. Sektörde geleceği etkileyecek alanlar ise akıllı tekstiller, yeni lifler ve yeni uygulamalar olacaktır.

amerika

Güney Amerika’daki Teknik Tekstil Endüstrisi:

Güney Amerika ve özellikle Brezilya’da teknik tekstil terimi 1995’ten sonra telaffuz edilmeye başlanmıştır. Teknik tekstil terimi spesifik olarak kullanılmamakla birlikte yapılan istatistikler Brezilya’nın toplam tekstil üretiminin yaklaşık %50’sinin teknik tekstil sektörüne ait olduğunu göstermektedir. Brezilya, Güney Amerika’nın kalbi durumundadır ve bu bölgedeki teknik tekstilin %70’ini karşılamaktadır. Güney Amerika’nın teknik tekstil tüketimi 2000 yılında yaklaşık 446,2 bin ton olarak gerçekleşmiştir, Brezilya’nın bu toplamdaki payı 316,8 bin ton ile %71 olarak görülmektedir. Bu miktarın 2005’e kadar yıllık %6,9 oranında artması beklenmektedir. Büyük ürün grupları içinde en büyük üretim artışının nonwovenlarda olması ülkenin ithalatını da düşürecektir. Kompozitler de potansiyel ve önemli bir pazara sahiptir ve sektör hala yeni uygulamalara ve geliştirilebilecek yeni fırsatlara açıktır.

Asya’daki Teknik Tekstil Endüstrisi:

Asya’daki gelişmekte olan ülkelerde ileri teknoloji tekstillerine olan talep, yüksek ekonomik büyüme ve gelişen hayat standartları sayesinde artmıştır. Gelişmiş ülkelerle senkronize olarak Asya pazarının kendisi de teknik tekstiller alanında spesifik olarak yer almaya başlamıştır.

Asya kıtasının gelişmekte olan ülkelerinde, konvansiyonel tekstil pazarının doygunluğa ulaşması, üretimin ileri teknoloji ürünü olan teknik tekstillere kaymasını mecburi kılmıştır. Ancak, bu alandaki pazarlar rekabet için henüz yeteri kadar hazır olmadıklarından bir çok can alıcı teknolojik noktalarda büyük mesafeler katetmek durumundadırlar.

Asya’daki Çin gibi bir tekstil devinin yanı sıra Hindistan da AR-GE ve teknik tekstiller alanında son yıllardaki atılımlarıyla yükselen yıldız olma yolundadır. Bölgedeki yüksek büyüme oranlarıyla birlikte ziraat, inşaat, giyim, ev tekstilleri, tıbbi tekstiller, otomotiv tekstilleri ve ekolojik tekstiller alanlarında, spesifik uygulama gerektiren tekstillere duyulan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Ayrıca dünya nüfusunun %65’ini barındırması da Asya bölgesini gelecek açısından cazip kılmaktadır. Asya’nın 1990’lı yılların sonlarında yaşadığı ekonomik krizleri fırsatlara dönüştürmesi de teknik tekstiller pazarının oluşması ve yeni seçenekler yaratması açısından önemlidir.

Asya’da sentetik liflere olan ihtiyacın artması, teknik tekstillerin üretiminde ki artışı da gündeme taşımıştır. Bölgede Japonya hem AR-GE hem de teknik tekstil üretimi açısından liderdir. Japonya’daki teknik tekstil üretiminin çoğu denizaşırı pazarlar içindir. Ancak son yıllarda diğer ülkelerde gerçekleştirilen teknik gelişmeler Japonya’yı, bir yandan dış pazarlama yönü yüksek olan üstün teknoloji yapımı ürünler arayışına iterken diğer yandan iç pazarını da genişletmeye zorlamaktadır. Bu güne kadar Japonya’daki toplam lif tüketiminin %45’i (doğal lifleri de içermek suretiyle) ileri teknoloji ürünü tekstiller için gerçekleştirilmiştir. Tayvan ve Kore, tekstil sanayiinde benzer geçmişlere sahip olduklarından, rekabet ortamında daha güçlü olabilmek için işbirliği yapmışlardır. İki ekonomi de ithalatta varlık göstermekte ve 1995-2005 yılları arasında kendi iç ihtiyaçlarında %4-6 büyüme oranı beklemektedir.

Kore’nin pazar payı Tayvan’dan daha fazladır. Japonya’nın ardından en büyük teknik tekstil alıcı pazarı Çin’dir. Ekonomideki hızlı büyüme ve inşaat sektöründeki artan büyük ölçekli projeler sebebiyle Çin’deki toplam lif tüketiminin %37’sinin teknik tekstiller kapsamında olduğu ve 2005’te Çin’in bu alandaki tüketimde en yüksek noktada olacağı düşünülmektedir. Japonya %29 ile ikinci sıradadır. En sonda ise %6 ile Tayvan bulunmaktadır. Kore ve Tayvan’da spor tekstilleri, ev tekstilleri ve teknik giysiler en üst sıradaki anahtar ürünler olmakla birlikte bazen diğer teknik tekstil alanlarında da son derece çarpıcı ürünlere rastlanmaktadır.

avrupa 1

Avrupa’daki Teknik Tekstil Endüstrisi:

Avrupa’da teknik tekstillerin genel tekstil üretimi içindeki payı oldukça yüksektir. Almanya’da bu oran %40 civarındadır. Giysi ve ev tekstilleri ise %30’şar oranında yer bulmaktadır. Ancak bu son iki sektörün payları çok küçük oranda artış göstermektedir. Almanya ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinde teknik tekstillerin genel tekstil üretimi içindeki payı giderek artmaktadır. 2000 yılında teknik tekstiller için dünya pazarı 11 milyon ton (60 milyar ABD doları) iken Asya’nın payı Kuzey Amerikanın (3.4 milyon ton) önünde 3,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Batı Avrupa’nın payı ise 2,7 milyon tondur.

Coğrafi bölgeler bakımından teknik tekstillerin dünyadaki tüketimleri
teknik tekstil tablo 2

Coğrafi bölgeler bakımından teknik tekstillerin dünyadaki tüketimler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir