EMPRİME BASKI

emprime
Tarafından | 4 Mart 2016

Emprime Baskı Nedir?

Empirme baskı el ile yapılan baskı türüdür El baskısına emprime baskı denir. Tahta kalıp ile yapılır. Emprime baskı için serigrafi boyası kullanılır. Alpaka , raşel, saten , polyester, pamuklu kumaş gibi malzemelere uygunalabilir.

Emprime Baskı Nasıl Yapılır?

Emprime baskı tekniği ilk çıkan baskı çeşitlerindendir. Emprime kalıp ve ipek ile yapılır. Öncelikle baskı alanı kadar bir kalıp hazırlanır ve sonra bu kalıba gergin olacak şekilde ipek döşenir. Emprime baskı için artık kalıp hazırdır. Bu aşamadan sonra basılacak olan logo veya desenin folyosu çıkartılır ve kalıba yerleştirilir. Bu aşamadan sonra emprime boyası kalıbın üzerine dökülür ve rakle ile baskıya geçilir. Emprime baskılar da resim baskısı yapılamaz. Degrade yani renk geçişleri yapılamaz. Bu baskı türü emprime baskı da sadece standart renkler basılır.

emprime baski kurutma

Emprime baskı sonrası kurutma yapan çalışan

Emprime Baskıda Kullanılan Boya Çeşitleri

Basılı tekstil mamullerinin üretimi çok sayıda teknik ve özellikle moda kaynaklı gelişmelerden etkilenmektedir. Moda kaynaklı gelişmeler çoğu kez üretimde kısa dönemli değişmeleri zorunlu kılmaktadır. Pigment renklerle yapılan baskıların son yıllarda yaygınlaşmasında pigment renklerin aşağıda sıralanan avantajları etkili olmuştur.

 • Baskı yöntemleri basittir. Pigment renk, binder vasıtasıyla life bağlandığından baskı sonrası kurutma ve fiksaj işlemleri baskının tamamlanması için yeterlidir. Baskıdan sonra yıkamaya gerek olmaması, makina parkı, zaman, enerji ve su açısından önemli tasarruflar sağlamaktadır.
 • Uygulaması kolay ve üretim hızı yüksektir.
 • Lif ile renk arasındaki afinite oranları bir rol oynamadığından lif karışımları için aynı yöntem kullanılabilir.
emprime baski ornegi

Emprime baskı yapılmış tişört önü

Pigment Boyar maddelerin Özellikleri

Pigment boyar maddeler, pamuklu baskıda çok önemli bir boyarmadde sınıfıdırlar ve genel olarak su ve organik solventlerde çözünmezler, tekstil liflerine afiniteleri yoktur. Bu nedenle binder adı verilen reçine esaslı yapıştırıcı maddelerle life bağlanırlar. Daha sonra yüksek sıcaklıkta kondense işlemine tabi tutulurlar.

Pigment boyar maddelerin haslık özellikleri büyük ölçüde binderinkine bağlıdır. Binderin kalitesi ve doğru kullanımı haslık özelliklerine direkt olarak etkiler. Pigmentler anorganik, organik, metalik ve floresan pigmentler olmak üzere dört çeşittir; Anorganik pigmentler;bir çok ağır metal elementlerinin oksitleri, sülfatları, karbonatları, silikatları, ve kromatlarını kapsar. Bu metaller titanyum, çinko, baryum, kurşun, antimon, zirkonyum, kalsiyum, alüminyum, magnezyum, demir, molibden ve kromdur.

Organik azo pigmentleri; genel olarak anorganik pigmentlerden daha iyi sürtme haslığına sahiptirler ve parlaktırlar. Çoğunun alkali dayanımı iyidir. Ancak bazı organo metalik pigmentlerin düşük alkali dayanımı baskı için uygunsuzluk oluşturur. Organik pigmentler, anorganik pigment renklerine nazaran daha saf ve daha parlaktır. Metalik pigmentler; tekstil materyali üzerine pigment baskıcılıkta olduğu gibi bir binder ile basılabilen, ince, dispers olabilen indirgenmiş metallerdir. Fluoresan boyarmaddeler; fluoresan etkisi yapan pigmentleridir. Fluoresan boyarmaddelerin konsantrasyonları düşük olduğu için, fazla miktarda boyarmadde kullanılarak tatmin edici renkler elde edilebilir. Genelde ışık haslıkları düşüktür.

emprime baski mak

Emprime baskı yapan işçi

Pigment baskının avantajları;

 1. Baskı sonrası yıkama işlemine gerek olmaması en az maliyet ve makina parkı ile baskının yapılmasına imkan tanır.
 2. Baskı öncesi ve sonrası renk değişimi olmaması baskı yapıldığı anda son renklerini görebilmeyi mümkün kılar. Hataların tespiti açısından bu çok önemlidir.
 3. Pigmentlerle baskıda, aynı varyasyonda baskı hızı rakle basıncı gibi faktörlerle renk farklılığı oluşumu riski çok azdır.
 4. Proses esas itibarı ile basit ve emindir.
 5. Pigmentler kumaş üzerindeki absorbsiyon düzgünsüzlüklerini örterler ve her iki lif pigment tarafından eşit şekilde örtüldüğünden farklı lif oranlarına  sahip kumaşlarda kullanılabilirler.
 6. Baskılar keskin kontürler gösterirler ve renk imkanları sınırsızdır.
 7. Hiç yıkama gerektirmediklerinden çok hassas materyalleri basmakta mümkündür.
 8. Baskı maliyetleri düşüktür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir