HAZIR GİYİMİN TANIMI & TARİHÇESİ

hazir giyim
Tarafından | 25 Şubat 2016

HAZIR GİYİMİN TANIMI

Konfeksiyon, dilimizde fransızcada geçmiştir. Ülkemizde 1930′lu 1940′lı yıllarda devlet tarafından sümerbank bünyesinde açılmaya başmak çeşitli fabrikaların yanı sıra 1950 yıllardan sonra özel sektöre ait işletmelerinde faaliyetin geçmesiyle Türk tekstil sanayiye önemli bir dinanizm kazandırmıştır. Bu arada pamuk üretimin yanısıra sümerbank tarafından gemlikte rejenere seluloz üretiminin başlamış olması Türk tekstil sanayinin pamuk dışındaki üretiminin kaynamasını sağlamış. Türk tekstil sanayinin 1960′lı ve 1970′li yıllarda yoğun bir yatırım hamlesi yaparak bir yandanda icrata başlamıştır. Bir zamanlar hammadde şeklinde ihra edilen mallarmız 80′li yıllarda öncesinde iplik daha sonra kumaş ve özellik 80′li yıllarda hazır giyim eşyası olarak ihraç edilir olmuştur.

Hazır Giyim giysinin bireysel olarak değil seri bir şekilde ortaklaşa bitirilmesidir. Kısaca tanımlanacak olursa kısa sürede seri bir şekilde ortaklaşa olarak ortaya çıkarılan üretimdir. Hazır giyim rahat ve uygun alımı giysi kişinin giyiminde kan gibi maddeli seçeneği ne kadar kumaş halletmiştir. Görüp beğenme deneme ve aynı anda giyim zevkini ve rahatlığını veren bir giyim şeklidir..

HAZIR GİYİM SANAYİSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Giyim, insanı soğuktan korur, giyene dekoratif bir özellik verir ve onun belirli bir sosyal – ekonomik topluluğa bağlı olduğunu belirtir.

İnsanlar hemen her zaman gelirlerinin büyük kısmını yemeğe, barınmaya ve giyinmeye harcamışlardır. Ancak gelişmiş ülkelerde gelir seviyesi arttıkça ihtiyaçlar da artıp çeşitlendiği için zamanımızda toplam tüketim harcamalarının gelir içindeki yüzdesinin sabit kaldığı, fertlerin daha rahat yaşamak için bu gibi harcamaların dışında başka ihtiyaçlarına kaynak ayırdıkları görülmektedir.

Normal üretim harcamaları içinde giyinme harcamalarını da kısma eğilimi, kişileri hazır giyim ürünlerini kullanmaya itmektedir. Gelişmiş ülkelerde olduğu kadar, gelişmekte olan ülkelerde de fertlerin giyim hususunda, adına seri üretim denilen hazır giyime eğilim gösterdikleri bir gerçektir. Bu eğilimi iki ana faktör –ucuzluk ve zaman kazanma- etkilemektedir.

İnsanların hayat seviyesi arttıkça bu iki faktör büyük önem kazanmakta ve onları hazır giyim eşyalarını tercih etmeye doğru daha fazla yöneltmektedir.

Giysi üretimi, bilindiği üzere kumaş veya benzeri maddelerden vücudun örtünmesi için yararlı eşyaların yapımıdır. Arkeolojik çalışmalar Kuzey Avrupa’da taş devrine ait zamanlarda insanların giyinme ihtiyacını derilerden imal edilmiş giysilerle karşıladıklarını ortaya koymuştur. Bu giysiler, derilerin üzerine açılan deliklerden yine deri bağlar geçirilerek birleştirilmiştir.

Avrupa’nın güneyinde yapılan kazılarda da, ortaya çıkarılan uçları sivri ve kanca şeklinde olan kemik iğneler, daha o zamanlarda, insanların örtünmek için daha kolaylıkla giysi dikebilme çabasında olduklarını göstermektedir. Giysi dikimindeki ilerleme, orta çağlarda demirden mamul iğnelerin yapımı ile olmuştur.

Fransız Bartholeme Thimmonier tarafından dikiş makinesinin icadıyla, giysi dikimi el işi olmaktan kurtarılmış, daha süratli ve rasyonel olarak bir makine yardımıyla gerçekleştirme çabalarına başlangıç olmuştur. Daha sonra Elias Howe tarafından 2 iplikli, 1 iğneli ve 1 mekikli Lock – stitch makinesiyle bu alanda sanayileşme yönünde bir adım atılmıştır. Bundan sonra da İsaac M. Singer tarafından geliştirilen bir dikiş makinesi ile sanayi daha yaygın hale gelmiştir.

Bundan sonraki gelişmeler, Amerikalılar tarafından gerçekleştirilen, ilik açma makinesi, düğme dikme makinesi ve ütüleme işlemini kolaylaştıran ütülerin icadı, giyim sanayinin daha rasyonel çalışmasına yol açmıştır.

1960 ve daha sonraki yıllarda, hazır giyim sanayinde çok çeşitli dikiş makineleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu makineler; dakikada 5 – bin dikiş yapan, kumaşı gerektiğinde otomatik olarak katlayıp diken, giysilere ilikleri otomatik olarak açan makineler ve şerit bıçak yanında geliştirilen çok çeşitli kesim makineleri ile sayısız ütü çeşitleridir. Hazır giyim sanayinde rasyonel çalışmanın ana prensiplerinden bir tanesi de kesim işlemi yapılırken kumaştan azami faydalanma oluşturmaktadır.

Ülkemizde hazır giyim sanayi, küçük işletmeler halinde eskiden beri var olan bir sanayi dalıdır. Ancak, son yıllarda hazır giyime olan talep artışı ile hızlı bir gelişme göstermiş, bu işle uğraşan işletmelerin çoğalmalarına, mevcutların da yeni yatırımlara girişmelerine, yenilikler arayıp bulmalarına ve fabrikasyon üretime yönelmelerine neden olmuştur. Yakın bir zamana kadar gömlek ve pardösü olarak piyasada bulunan hazır giyim ürünlerine bugün tüm giysi çeşitleri katılmıştır.

HAZIR GİYİM SANAYİSİNİN TÜRKİYE`DE GELİŞME SEBEPLERİ

Hazır giyim sanayi, Türkiye ekonomisinin önemli üretim kollarından biridir.

Bu sanayi dalı;

  1. Türkiye’de gelişmiş bir hammadde sanayinin var olması,
  2. Emek – yoğun bir sanayi dalı olması,
  3. Az yatırım gerektiren bir sanayi dalı olması,
  4. İhracat imkanlarının bulunması,

özelliklerinden dolayı ülkemizde her geçen yıl daha fazla gelişme göstermektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir