ÖRME ÖNCESİ MAKİNE BAKIM VE KONTROLÜ

bakım
Tarafından | 23 Şubat 2016

Makine Bakımının Önemi

Periyodik olarak makinelerde yapılan bakım, zamanla ortaya çıkacak problemlerin, maliyeti düşük önlemlerle engellenmesini sağlar. Her makine için açılacak takip dosyaları, makinenin bakım ve temizleme periyotlarını, iğne değişim periyotlarını gösterebilir. Bu tür yapılanmalar, sistemin sağlıklı ve sorunsuz çalışmasını sağlar. Yuvarlak örme makinelerinde oluşan sürtünme, iğne ayağı ile çelik yolu teması; iğne gövdesi ile kovan yuvası teması sayesinde gerçekleşmektedir. Ayrıca ana rulman ve hareket iletiminde yer alan farklı dişli gruplarının yağlanması, makinenin uzun yıllar problemsiz ve düzgün çalışması açısından büyük önem taşır.

Yağlama araçlarının doğru yağlama yapması sağlanmalı, belli ölçülerin tutturulmasına dikkat edilmeli, yeterli ve homojen bir yağlama yapıldığından emin bulunmalıdır. Mekiklerin düzgün takılmış olması, arızalı yardımcı makine parçalarının kullanılmaması, ipliklerdeki gerilimin ayarlanmış olması, ortamının temiz olması ve makine üzerine bulaşan yağ, iplik, toz gibi atıkların sürekli temizlenmesi, elektrik tesisatının ve motor çalışma kapasitesinin uygun olması ve en önemlisi bunların gerçekleşmesini sağlayacak personelin eğitilmiş ve bilinçli olması gerekmektedir.

Makinelerde en iyi çalışma şartlarını sağlayacak bir ortam oluşturabilmek için kovan temizliğinin belirli aralıklarla yapılması zorunludur. Bu tür bakım aralıklarını uzatmak ve makinenin sorunsuz çalışmasını sağlamak için iğne yağı ile birlikte temizleme yağının kullanılması zorunlu hâle gelmiştir. İğne yağı ile birlikte  temizleme yağlarının kullanımı sadece bakım periyotlarını uzatmakla kalmayacak, aynı zamanda iğne ve platinlerin ömrünü de artırmış olacaktır. Temizleme yağları iğne yağlarına nüfuz etme, yumuşatma, temizleme özelliği geliştirilmiş akıcı sıvılardır. Bu sıvıların makine üzerinde çok düşük turlarda (4-8 devir/dakika) uygulanması gerekir.

işletmelerde doğru iğne yağı kullanıldığı hâlde işletme ortamında oluşabilecek olumsuz koşullar, yağlamanın istenilen sonucu vermemesine neden olabilmektedir. Bu nedenle iğne yağı seçiminde yeterli teknik servis desteği sağlayabilecek üretici firmaların seçimi önemli hâle gelmiştir. Ortaya çıkacak problemler için yeterli çözümler sağlayabilecek teknik personele ulaşılabilmeli ve daha uzun vadeli çözümler üretilebilmelidir.

Örme Makinelerinde Kullanılan Yağlar

Örme makinelerinde makine özelliklerine uygun akışkanlıkta yağlar kullanılır. Makine hızı ve işletme sıcaklığına göre kullanılan yağların incelikleri değişir.

Yağ Nedir?

Birbiri üzerinde hareket eden iki yüzeyi birbirinden ayıran her şeye yağ denir. Bunlar sıvı, yarı sıvı, katı, gaz şeklinde olabilir. Yağlar, yağlayıcı maddelerdir, genelde sıvı ya da yarı sıvıdır. Yağların çoğu, iki yüzey arasında bir “film” tabakası oluşturur. Bu film, iki yüzeye birden yapışmakla birlikte iki yüzey arasında sabit bir şekilde akar. Günümüz yağları karmaşık ve ileri teknolojik düzeye ulaşmış bir yapıya sahiptir. Genel olarak baz yağ, doğal katıklar, sentetik katıklar gibi farklı maddelerin bir karışımıdır.

Makine ve parçalarının geliştirilmesi, yapımı, yağlama maddelerinin üretimi ve geliştirilmesi ile paralellik gösteren bir olaydır. Bu nedenle de çok önemli ve gereklidir. Kullanıldığı yere göre geliştirilmiş bir yağlama maddesi, her zaman en az problem çıkaracaktır. Makine parçalarında her hareket mutlaka bir aşınmaya sebep olur. Çünkü aşınmanın olmadığı hareket yoktur. Bu aşınmayı en alt seviyeye indirecek yağlama maddesini seçmek ve kullanmak masrafı düşürecek ve en iyi verimi kazandıracaktır. İyi bir örme yağının viskozite oranı çok önemlidir. Viskozite, bir sıvının akma oranı ya da akma direncini ifade eder. Yağların farklı  viskoziteleri vardır. Bazılarının hızlı akması gereklidir. Buna düşük viskozite denir. Yağlama gerektiren sahalara mümkün olduğunca çabuk erişmesi, maksimum koruma sağlaması için kalın bir film tabakası oluşturması gerekir. Buna da yüksek viskozite denir. Yüksek sıcaklıklar, yağı inceltir. Bu, viskozitenin düşmesine sebep olur. Dolayısıyla daha ince ve gerekeni sağlamayan bir film tabakası oluşturur. Mesela, 45 santigratta yavaş akan bir yağ, 100 santigratta daha hızlı  akacaktır. Yüksek sıcaklıklarda daha az koruma sağlanacağı bilinmektedir.

Yağlama Kabiliyeti

Yağlayıcı olarak kullanılan yağların tümünde olduğu gibi iğne yağlarının da hidrolik yapısının farklı katkı maddeleriyle kuvvetlendirilmesi gerekmektedir.

Bu katkı maddeleri;
 • Pas engelleyici (antrirus),
 • Aşınmayı engelleyici (antiwear),
 • Ortamda farklı reaksiyon oluşumunu engelleyici,
 • Yüksek basınca dayanıklılık sağlayıcı (extreme pressure),
 • Oksidasyon engelleyici (antioxidant),
 • Köpük engelleyici (anfıfoam),
 • Asit dengeleyici (pH regülatör),
 • Akma noktasını azaltıcı (pour po depressant),
 • Anti nem tutucu (antimist),
 • Viskozite dengeleyici ve ısı değişimini düşürücü nitelikte olmalıdır.

Aşınma engelleyiciler, metal yüzeylerde bir film tabakası oluşturarak yağın ortamdaki homojen sürtünmesini en aza indirger; yüksek basınca dayanıklılık sağlayıcılar da bu film tabakasının önemli hız artışlarına ve darbelere karşı direncini artırır. Aşınmayı önleyici katkıların kullanılmış olması, sistemin sürtünmeye tam direnç göstermesini sağlar. Katkılar, uygun viskozitede ayarlanmış olmalı, yüksek sıcaklıklara çıkan makinelerde, bu viskozitenin korunmasını sağlamalıdır.

Ortamda, paslanmaya direnç gösterici katıklar yoksa kimyasal paslanmalarla meydana gelebilecek aşınmalar söz konusu olacaktır. Pas önleyici katkılar, sistemin herhangi bir parçasının paslanmasını yani metal yüzeyi ile havanın herhangi bir temasıyla metalin zarar görmesini önleyecektir. Oksidasyon, bir yağın özelliğini kaybetmesi anlamına gelir. Hava ile reaksiyona giren yağın direnci bozulur, yağ, özeliğini kaybeder, ortamda asit ve çamur oluşur. Bu durum oksidasyona karşı direnç kazandırılmamış sistemlerin makinelere zarar vermesi anlamına gelmektedir.

Köpük önleyiciler, yüksek hızlarda çalışan makinelerde köpük oluşumunu engeller ve bu sebeple yağlama kabiliyetinin azalmasını da önler.

Yıkanabilir Olma Özelliği

İğne yağların yıkanabilir özelliğe sahip olabilmesi, herhangi bir şekilde su ile karışması anlamını taşımaktadır. Yağın suyla karışabilme yeteneğini sağlayan katkı

maddeleri emülgatörlerdir. Yağın yüzey direncini düşürerek suyla karışmasını sağlar. Pamuklu karışım kumaş üreten örme makinelerinde bu tür suyla karışabilen bir yağın kullanımı, kumaş imalatçıları açısından önem taşımaktadır.

Zararsız Olma Özelliği

Yağlama işleminde personelin deri teması esnasında zarar görmemesi için antimikrobial katkı maddeleri kullanılmalıdır. Bu katıklar, aynı zamanda yağın depolama

süresini de artırır ve mikrobial çoğalmayı önler. Bu nedenle iğne yağı seçiminde temel olan, doğru katkı maddelerinin kullanılmasıdır.

İğne ve Platin Yağlarından Beklenen Özellikler
 • Uzun ve yüksek yağlama özelliğine sahip olması
 • Değişik ısılarda viskozite farklılığının gerçekleşmemesi
 • Reçineleşme oluşmaması
 • İğne kanallarını sürekli temiz tutması
 • Makinedeki titreşim ve gürültüyü en aza indirmesi
 • İğne ve platinlerin kullanım sürelerini artırması
 • Makinede sürtünmeden dolayı oluşan ısıyı azaltması
 • Paslanmaya karşı dayanıklı olması
 • İçerisinde pas önleyici katıklar içermesi
 • Makine boyasına ve plastik parçalara zarar vermemesi6
 • Makine parçaları üzerinde daha az bir aşınma sağlaması
 • Metal parçalar üzerinde yayılma ve tutunma özelliğine sahip olması
 • Bütün yağlama sistemlerinde kullanılabilme özelliğine sahip olması

Yağlama

Günümüzde örgü makinelerinin artan tur sayısı karşısında iğneler hareketlerini çok kısa sürede tamamlamaktadır. Bu sebeple uygun yağ seçiminin yapılmaması, artan sürtünme ve aşınma ile iğne ve platin kırılmasına ya da bozulmasına, makinede yüksek sıcaklıkların oluşmasına yol açmaktadır. Bu nedenle seçilen örgü yağlarının yüksek kaliteye sahip olması.

Eski sistem yuvarlak örme makinesi

Örme makinelerinde yağlama tekniği 20-30 yıl öncesine kadar önemli bir problem olarak görülmüyordu. Makine hızları, günümüz makineleri kadar yüksek değildi. Yağlama işlemleri ise ham yağ yağlar ile gerçekleştiriliyordu. Eski kuşak iğne yağları, örme makinelerinin ihtiyaçlarını fazlası ile karşılıyordu. Kumaşçıların da yağ çizgileri ve lekeleri  ile ilgili hiçbir sorunları yoktu. Ancak 70’li yıllarda yeni makine sistemlerinin ortaya çıkması ile iğne ve platin yağları da büyük bir hızla geliştirildi. Örme makineleri imalatında sürekli ve daha fazla bir üretkenlik, daha sorunsuz çalışma kabiliyetine yönelik gelişmeler çok büyük artış sağlamıştır. Bu süreç yine devam edecektir. Bu durum ise makine tekniği açısından şu anlamları ifade etmektedir:

 • Yüksek çalışma hızı
 • Daha fazla sistem sayısı
 • Daha sorunsuz çalışma
 • Yüksek üretim artışı

Makine örme parçalarında, sürtünme süreçleri çok karmaşık bir yapı hâline gelmiştir. Sürtünen parçalar, sürekli olarak karma sürtünme bölgesinde hareket eder. Düzenli bir şekilde yağlama şeridini kesen yatay ve dikey hareketler oluşturur. Bunun tipik bir örneğini ise örme gidiş-dönüş yolları, zig-zag yönünden çapraz bir şekilde geçirilerek ileri taşınan 7 iğne ayakları teşkil eder. Makinelerin yüksek hız ile dönen bölgeleri, çok hassas toleranslar ile imal edilmiştir.

Tekstil Örme Sanayisinde Kullanılan Yağ Çeşitleri

Yağlama maddelerinin üretimi; yeni gelişen sistemlere, titreşime, yüksek hıza, ağır yüke, darbeli çalışmaya, bulunduğu ortam koşullarına, yüksek hararete, soğuğa, rutubete, baz’a, asite vb. göre geliştirilip üretilmektedir.

İki ana yağlama yöntemi vardır:
 • Hidrodinamik yağlama
 • Sınırlı yağlama

Hidrodinamik Yağlama

Hidrodinamik yağlama, iki yüzeyin bir sıvı film tabakası ile birbirinden tamamen ayrıldığı zaman ortaya çıkar. Yağ film tabakası, parçaların birbirine temas etmeden hareket etmesini sağlayacak kadar kalındır. Yağlanmanın bu çeşidi, sürtünmenin minimum düzeyde oluşmasını sağlar. Hidrodinamik yağlama, yağlama işlemini basınç yardımıyla gerçekleştiren otomatik bir yağlama sistemidir.

Basınçlı Yağlayıcılar

Makinelerin üretim hızına göre otomatik yağlanmasını sağlayan bölümdür.  Günümüzde basınçlı yağlayıcılar, yüksek performanslı ve yüksek hızda çalışan

yuvarlak örgü makinelerinde yapılacak yağlamaya duyulan ihtiyaç sonucu geliştirilmiştir. Bu yağlayıcılar, geçmiş yıllardan beri süregelen damlatmalı ve püskürtmeli yağlayıcıların teknik bir gelişimidir. Damlatmalı yağlayıcılar çabuk tıkandığından yağın işe yaramayacak şekilde aşağı sızabilmesine, gereksiz yağ kaybına sebebiyet vermektedir. Basınçlı havayla çalışan püskürtmeli yağlayıcılar, yağ dumanı oluşturmaktadır. Bu durum, sağlık sorunlarına sebep olmakta ve makine için düşünülen yağın büyük bir kısmında hava yastıkları oluşturmaktadır. Bu hava yastıkları, makinenin yağlanacak yerlerinde çoğu zaman yağlanma işlemini engellemektedir. Ayrıca gerekli hava basıncının dikkate alınmaması, uzun vadede büyük bir maliyete yol açmaktadır. Geliştirilen yağlayıcılar, saf ve basınçlı yağlayıcılardır. Sevk edilecek yağ miktarının tam olarak ayarlanmasına olanak sağlamaktadır. Bu yağlayıcılar, yüksek basıncı sayesinde yağı istenilen her yere ulaştırır. Yağ basıncı ayrıca kilit bölgelerinin temizlenmesini de sağlar.

Sınırlı Yağlama

Sınırlı yağlama, hidrodinamik yağlamanın kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda söz konusudur. Makinenin üst kısmına konulan yağ kutusu vasıtası ile yağ, yukarıdan aşağıya akarak platinlerin ve çeliklerin yağlanmasını sağlamaktadır.

Makine Bakım Takvimi

Yuvarlak örme makinelerinde bakım takvimi günlük, haftalık, aylık, 6 aylık, yıllık olmak üzere 5 zamana yayılmıştır. Örnek olarak yuvarlak örme makinesi için hazırlanmış bakım takvimi görülmektedir.

Yuvarlak örme makinesinde yağlanacak bölümler şunlardır:
 • Kovan ve kasnaklar
 • Şanzıman
 • Kumaş sarma tertibatı9

Bu bölümler, farklı firmalara ait makineler için farklı olabilmektedir. Bu nedenle her farklı makine için bakım takvimi yapılmaktadır.

 • Kovan ve kasnaklar, genelde 4-6 haftada bir yağ ilave edilerek yağlanır.
 • Şanzıman yağları, genelde 3–6 ay arasında değiştirilir.
 • Kumaş sarma tertibatı, genelde 3-5 hafta arasında yağ ilave edilerek yağlanır.

Makine Elemanlarının Kontrolü

Yuvarlak örmede üretime başlamadan önce üretimin hatasız bir şekilde yapılabilmesi için örücü makine elemanlarının uygunlukları kontrol edilmelidir.

Bozuk İğne

İğneler, yuvarlak örme makinelerinin küçük fakat işlev açısından en önemli elemanıdır. İğnelerin diziliş şekli, büyüklükleri ve diğer özellikleri, örme kumaşın yapısını etkiler. Makinelerde kullanılan iğnelerin sayı olarak çok olduğu göz önüne alınırsa örmenin temel elemanı olan iğnelerin kalite açısından çok iyi olması, üreticiler açısından üzerinde durulması gereken önemli bir husustur.

İğne seçiminde etkili olan iki unsur, kalite ve fiyattır. İğneler, makinede çok sayıda kullanılmasından dolayı önemli bir maliyet unsurudur. Bu maliyetlerin en aza indirilmesi açısından önemli olan iğnenin ne kadar süreyle kullanılabileceğidir. Örme piyasasından alınan bilgilere göre iğnelerin dayanım süreleri yani aşınma, iğne dili ve kancasında meydana gelen kırılmadan dolayı kullanılamaz duruma gelme süresi çok değişken olabilmektedir. Bazen iğneler aylarca hiç sorun çıkarmazken bazen aynı makinedeki birçok iğne aynı anda kırılabilmektedir. İğne ömrünün kısalma nedenleri genellikle iplikten  kaynaklanan hatalarda veya makinenin  bulunduğu ortamı, makine ayarları ve çalışma şartlarından kaynaklanmaktadır.

Bozulma Nedenleri

İğneler hiçbir dış etken (darbe, sürtünme, iğne yatağının temizliği, düğüm, yağsız, paslanma, makine ayarları, çekim vs.) olmadan örme işlemi gerçekleştirirken bile aşınması ve yıpranması söz konusudur. Düzenli çalışan makinedeki iğne; iğne yatağına ve ipliklere sürekli sürtünme durumundadır. Bu durum iğnenin  ullanım ömrü sınırlandırır. Dış etkenlerin düzensiz veya uygun olmaması durumu aşınmayı ve yıpranmayı daha da hızlandırmaktadır.

 • İğne kancasının bozulma nedenleri
 • Kumaş ayarının sıkı olması
 • İplik katının veya numarasının makine inceliği uygunsuzluğu
 • Üst üste fazla askı yapılması
 • Mekiklere sürtünerek kırılması
 • Platinlerin ayarsız oluşu
 • Aşırı örme kumaş çekimi
 • İğne dilinin bozulma nedenleri
 • İplik numarasının uygun olmayışı
 • Gergin iplik
 • Aşırı çekim
 • Mekik ayarsızlıkları
 • Askı sayısının fazla olması
 • İğne sırtında oluşan aşınma nedenleri
 • Kovanın yeterince yağlanmaması
 • Uygun yağ kullanılmaması
 • İğne yatağının düzgün olmayışı
 • Makine temizliğinin düzgün yapılmaması
 • İğne yatağının aşınma nedenleri
 • Makine temizliğinin düzgün yapılmaması
 • Uygun yağ kullanılmaması
 • Düzenli aralıklarla yağlanmaması
 • İğne kırılmaları
 • Kovan ayarının düzensiz olması

Sağlamı ile Karşılaştırılması

Yuvarlak örme makinelerinde çalışan iğneler, çalışma şartlarında belli bir süre sonra aşınma, kırılma gibi nedenlerle bozulmaktadır. Örme öncesi makine bakımını ve makine elemanlarının kontrolünü yapınız. Bozuk iğneyi değiştiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler
 •  Çalışma ortamını hazırlayınız.
 •  İş önlüğünüzü giyerek aydınlık bir ortamda çalışma masanızı düzenleyiniz.
 •  Makineyi durdurunuz
 •  Bozuk parçanın değiştirilmesi sırasında makinenin çalıştırılmasını engellemek için gerekli önlemleri alınız.
 •  Makinenizi hazırlayınız.
 •  Bozuk olan iğneyi, değiştirmeye uygun olan kanal hizasına getiriniz.
 •  Değişmesi gereken iğnenin bulunduğu yatağı alyan anahtarı ile açınız.
 •  Uygun numaradaki alyan anahtarını seçiniz.
 •  Bozuk iğneyi, ince uçlu pense ile iğne yatağından çıkarınız.
 •  İğne ağzında ilmek olmamasına dikkat ediniz.
 •  İğne yatağına sağlam iğne takınız.
 •  Yatağın temiz olmasına dikkat ediniz.
 •  İğne yatağı kapağını takarak işlemi tamamlayınız.
 •  Makineyi çalıştırmadan önce başka bozuk iğne olup olmadığını kontrol ediniz.

Bozuk Platin

Bozuk platin, genel olarak makinenin uzun süreli kullanımında platin üzerinde meydana gelen kırılmalar veya bozulmalardır.

Nedeni

Yuvarlak örme makinelerinde platinler, iğne yataklarının üst tarafında bulunmaktadır. Kumaşı tutmaya yarayan ve yatay olarak platin kanallarında çalışan parçalardır. Platinlerin ince kancalarının kırılması, kumaşın yukarıya doğru kabarmasına sebep olur. Kumaşı bozduğu gibi iğne kancalarının kırılmasına da neden olur.

Sağlamıyla Karşılaştırılması Değiştirilmesi

Bozulan platinler üretim sırasında kumaş yüzeyinde hatalara sebep olacağından dolayı sağlamı ile değiştirilmelidir. Örme öncesi makine bakımını ve makine elemanlarının kontrolünü yapınız. Arızalı platini tespit ederek değiştiriniz. İşlem Basamakları Öneriler

 •  Çalışma ortamını hazırlayınız.
 •  İş önlüğünüzü giyerek aydınlık bir ortamda çalışma masanızı düzenleyiniz.
 •  Makineyi durdurunuz.
 •  Bozuk parçanın değiştirilmesi sırasında makinenin çalıştırılmasını engellemek için gerekli önlemleri alınız.
 •  Makinenizi hazırlayınız.
 •  Bozuk olan platini, değiştirmeye uygun olan kanal hizasına getiriniz.
 •  Değişmesi gereken platinin bulunduğu platin yatağını alyan anahtarı ile açınız.
 •  Uygun numaradaki alyan anahtarını seçiniz.
 •  Bozuk platini, ince uçlu pense ile platin yatağından çıkarınız.
 •  Bozulmuş platinleri diğer platinlere ve iğnelere zarar vermeden çıkarmaya özen gösteriniz.
 •  Yerine sağlam platin takınız.
 •  Platin yatağının temiz olmasına dikkat ediniz.
 •  Platin yatağı kapağını takarak işlemi tamamlayınız.
 •  Makineyi çalıştırmadan önce başka bozuk platin olup olmadığını kontrol ediniz.

Bozuk Çelik (Kilit)

Çeliklerde bozulmalar, makinenin zorlanmasından ve örme sıkışmasından dolayı

Nedeni

Çelik (kilit) mekanizmalarının herhangi birinin zamanla aşınıp bozulması ya da kırılması, çelik yuvalarında çalışan iğnelerin iğne ayaklarının kırılmasına ve örgü

oluşumunda bozuk kumaş çıkmasına sebep olur.

Sağlamıyla Karşılaştırılması

Bozuk ve sağlam çelikler arasında en önemli fark, iğne hareket yollarında meydana gelen kırılma ya da bozulmalardır.

Değiştirilmesi

Bozulan kırılan veya herhangi bir şekilde zarar gören çelikler, bulundukları yerlerdeki konumlarına göre (üst kapak, kovan) gerekli aletler kullanılarak sökülür ve yenisi ile değiştirilir.

Örme öncesi makine bakımını ve makine elemanlarının kontrolünü yapınız. Bozuk çeliği tespit ederek değiştiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler
 • Çalışma ortamını hazırlayınız.
 •  İş önlüğünüzü giyerek aydınlık bir ortamda çalışma masanızı düzenleyiniz.
 •  Makineyi durdurunuz.
 •  Bozuk parçanın değiştirilmesi sırasında makinenin çalıştırılmasını engellemek için gerekli önlemleri alınız.
 •  Değişmesi gereken çeliğin bulunduğu çelik kapağı alyan anahtarı ile açınız.
 •  Uygun numaradaki alyan anahtarını seçiniz.
 •  Kırık ya da bozuk çelik, sabitlenmiş vidaları sökerek yatağından çıkarınız.
 •  Bozuk çelikleri çıkarırken iğnelere zarar vermemeye özen gösteriniz.
 •  Yerine sağlam çeliği takınız.
 •  Vidayı gereğinden fazla sıkmaktan veya gevşek bırakmaktan kaçınınız.
 •  Çelik yatağı kapağını takarak işlemi tamamlayınız.
 •  Makineyi çalıştırmadan önce başka bozuk platin olup olmadığını kontrol ediniz. 

Bozuk Motor Kayışı ve Kasnak Kayışı

Motor kayışlarında bozulmalar uzun süreli kullanımlardan veya motor ayarlarında olası farklılıklardan meydana gelmektedir.

Nedeni

Uzun süre çalışan motor ve furnisör takılı kasnak kayışlarının dişlileri zamanla aşınır ve görev yapamaz hâle gelir.

Sağlamıyla Karşılaştırılması

Bozuk kayışların dişlilerinde sağlam olana göre büyük oranda aşınma meydana gelmiştir.

 Değiştirilmesi

 •  Makine durdurulur.
 •  Motor kayışının bulunduğu tertibatın vidaları sökülerek gevşetildikten sonra yerinden çıkarılır. Çıkarılan kayışın yerine yenisi takılır ve gerginlik ayarı yapıldıktan sonra kayışın bağlı bulunduğu mekanizmanın vidaları sıkılır.
 •  Değişmesi gereken kasnak kayışı, kasnak tertibatının gevşetilmesi ile yerinden çıkarılır ve yenisi takıldıktan sonra kasnak tertibatının gerginlik ayarı  yapılarak kasnak kayışı gerdirilir.

Bozuk Furnisör

Bozuk furnisörler, makinede iplik kopmalarına dolayısıyla kumaş üzerinde olası patlaklara sebep olmaktadır.

Nedeni

Dişli ve besleme çarkının uzun süre çalışması sonucu içlerindeki rulmanlar aşınır. Dönme kabiliyeti zamanla yavaşlar ve kilitlenir. Dişli ve besleme çarkı dönme işlevini kaybeder. Ayrıca kauçuk lastiklerin dişlilerinin özelliğini kaybetmesi ve alt’ ta bulunan besleme çarkı (iplik rezerv kısmı) aksamının çizilmesi sonucunda iplik kopmaları meydana gelir

Sağlamıyla Karşılaştırılması

Dişli çarkları ve besleme çarkı, makine üzerinde gözlemlendikten sonra kontrolleri elle yapılır. Sağlam olan çarklar problemsiz dönmekte; sağlam olmayanlar ya zorlanarak dönmekte ya da hiç dönmemektedir.

Değiştirilmesi

Bozuk olan furnisör ya da furnisörler, sabitlenmiş bulundukları furnisör kasnağından veya bağlantı merkezlerinden vidaları sökülerek çıkarılır ve yerine yenisi takılır. Bozulmuş furnisörü tespit edip değiştiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler
 •  Çalışma ortamını hazırlayınız.
 •  İş önlüğünüzü giyerek aydınlık bir ortamda çalışma masanızı düzenleyiniz.
 •  Makineyi durdurunuz.
 •  Bozuk parçanın değiştirilmesi sırasında makinenin çalıştırılmasını engellemek için gerekli önlemleri alınız.
 •  Değişmesi gereken furnisörün vidasını uygun anahtar ile sökünüz.
 •  Uygun numaradaki anahtarı seçiniz.
 •  Furnisörü çekerek çıkarınız.
 •  Elektrik bağlantı iğnelerine dikkat ediniz.
 •  Yerine sağlam furnisörü takınız.
 •  Furnisörün temizlenmiş olmasına dikkat ediniz.
 •  Furnisörün yerine monte edildiğinden emin olunuz.

Bozuk Dişliler ve Rulmanlar

Dişli ve rulmanlar, üretim esnasında kumaş hatalarına ve diğer parçaların (zorlanma dolayısıyla) bozulmasına neden olabilir. Onun için kontrol edilmeleri gerekmektedir.

Nedeni

Yuvarlak örme makinelerinde çok nadir bozulan dişliler ve rulmanlar genelde kumaş sarım tertibatında bulunmaktadır. Bu dişliler ve rulmanların diş bölgelerinde uzun veya hızlı çalışma sonucunda aşınmalar meydana gelir. Bu durumda dişliler ve rulmanlar görevini yerine getiremez, sürekli bir gürültüye ve arızaya neden olur.

Sağlamıyla Karşılaştırılması Değiştirilmesi

Bozuk olan dişliler ve rulmanlar, bulundukları mekanizmadan sökülür, yerine yenileri takılır.

Bozuk Kovan (İğne Yatağı)

Bozuk kovan, uzun süreli çalışmalarda iğne yataklarında meydana gelen bozulmalar sonucu oluşur.

Bozulma nedenleri şunlardır:

 •  İğne ayaklarının kırılması sonucunda kırılan parça, çelik ile kovan  arasında kalırsa kovanın boydan boya çizilmesine neden olur ve kovan görevini yerine getiremez.
 •  Uygun yağ kullanmamak,
 •  Yeterli miktarda yağlama yapılmaması,
 •  Makine inceliğine uygun iğne kullanılmaması,
 •  Bakımın ve temizliğin düzenli olarak yapılmaması,
 •  Makinede iğne değişirken çelik kapakları açık unutulması, iğne ayaklarının kırılarak kovanın içine düşmesi, kovanın çizilmesine neden olur.
 •  İğne yataklarında vidaların gevşek bırakılması sonucu vidaların yatakların içine düşmesi, iğnelerin kırılmasına ve kovanın zedelenmesine neden olur.

Sağlamıyla Karşılaştırılması Değiştirilmesi

Zor bir işlem olan kovanın değiştirilmesi uzun zaman almaktadır. Kovan üzerinde bağlantı yapan tüm aksanlar sökülür. Bunların yanı sıra; çelikler, iğneler, platinler ve mekik tablası vs. çıkarılır ve temizlikleri yapılır. Değiştirilen kovan yerleştirildikten sonra, merkez ayarı yapılmalıdır. Kovanın merkez ayarı kovan saati olarak ifade edilen cihazla hassas ayarı yapılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir