(PTFE.) FLOR LİFLERİ

ptfe kumas
Tarafından | 28 Şubat 2017

PTFE / Politetrafloretilen

Yumuşak bir malzemedir. Çentik darbe dayanımı ve mekanik dayanım değerleri düşüktür. Kopma uzaması yüksektir. Sürtünme katsayısı çok düşüktür. Bu özellikleri malzemeye kayganlık ve esneklik vermektedir.

Elektriksel özellikleri de çok iyidir. Malzemenin moleküler yapısı sebebi ile hiçbir kimyasal madde ile tepkimeye girmez. Boyutsal ölçü stabilitesi iyi değildir. İşlem esnasında toleranslara dikkat edilmelidir.

Mekanik değerleri değiştirmek üzere çeşitli alaşımları üretilebilmektedir. Aynı zamanda malzeme yapışmama özelliğine sahiptir ve nem emilimi sıfırdır.

PTFE Özellikleri

 • Nem ve su emilimi yok
 • Çok kaygan yüzey
 • İyi elektriksel özellikler
 • Kimyasal dayanım
 • Yapışmama özelliği

PTFE Kullanım Alanları

 • Pompalar ve Vanalar
 • Gıda endüstrisi
 • Yataklama burçları
 • Sızdırmazlık contaları
 • Elektrik endüstrisi
 • Petro kimya tesisleri

PTFE Lifi Nedir

PTFE lifi , kimyasal olarak dayanıklı bir malzemedir. Belli dokuma şeklinde kullanılan pompa ambalajlar yanı sıra dokunmamış sıcak gaz form torba filtreler aşındırıcı egzoz ile endüstriler için.

Çünkü PTFE nispeten çözünmez olan ve çok yüksek bir erime noktasına sahiptir, PTFE elyaflar geleneksel eriyik veya çözelti biçimlendirilmiş edilemez iplik . Bunun yerine, PTFE parçacıklarını selülozla birleştirerek, selüloz elyaflarını oluşturup sonra PTFE parçacıklarını sinterlemekle (ve kahverengi hale getirerek) yapılırlar. Geride kalanlar fiberin kahverengi bir renk verir. Beyazlatılabilir, ancak bu elyafın dayanımını azaltır.

PTFE Teflon Nedir

Teflon, politetrafloroetilen (PTFE) polimerin ticârî adıdır. Teflon, florlanmış etilen polimeri olan bir politetrafloroetilendir.

1938’de Du Pont firmasından Roy J. Plunkett tarafından bulunmuş ve 1946’da ticari olarak piyasaya sürülmüştür. Bir termoplastik floropolimerdir. Flor atomlarıyla doymuş uzun ve düz bir karbon zincirinden meydana gelmiş moleküler yapı, atomlar arasındaki kuvvetli bağlar sebebiyle oldukça inert özelliklere sahiptir. Isıya, kimyevî maddelere, neme, elektrik atlamasına (dielektrik), sürtünmeye dayanıklı olan Teflon hiçbir maddeye yapışmaz, sürtünme katsayısı bütün katı cisimlerinkinden küçüktür.

Teflon 260 °C üzerindeki sıcaklıklarda bozulmaya başlar; 350 °C civarında tamamen yapısı bozulur. Ateş üzerinde bırakılan boş bir tava bu dereceleri aşabilir ancak tava içinde yanan az miktardaki yağ sağlık açısından daha büyük bir sorun oluşturur.

Kimyasal yapısı

Tetrafluoroetilen eldesinde, hekzaklor etandan başlayarak, 1,2 diklor, 1-1, 2-2 tetrafluor etan elde edilir. Bu da çinko ile reaksiyona sokulursa tetrafluoretilen elde edilir. Tetrafluoretileni kloroformdan başlayarak da elde etmek mümkündür. Elde edilen tetrafluoretilen, yüksek sıcaklıkta peroksidin katalitik etkisiyle polimerize edilir.

Politetrafluoroetileni imal eden 2 firmadan Du Pont bu maddeye “teflon”; Allied Chemical ise “halon” ticari isimlerini vermişlerdir. Elde edilen polimer yapışkan olmadığı, ısıya ve mekanik baskılara dayanıklı olduğu için kullanma maksadına göre özel kalıplarda yüksek basınç altında 300-400 °C sıcaklık altında sentezlenmek sûretiyle kütükler hâline sokulur.

Erimiş veya çözünmüş hâldeki saf sodyum, saf potasyum gibi alkali metaller, flor gazı, yüksek sıcaklık ve basınç altında teflona etki eder. Bunun dışında ultraviyole ışınlarına, ozon, nem, sıcaklık, tuz ve benzeri maddelere dayanıklılığıyla metal, plastik, ağaç, seramik gibi maddeleri kaplamak için uygundur.

En çok kullanıldığı yerler yüksek ısıya dayanıklı conta, keçe, bant, vana seti, salmastra, taşıyıcı band ve merdaneler, kimyevî maddelere dayanıklı boru, karıştırıcı, laboratuvar cihazları, filitre, diyafram, elektrik gerilimlerine dayanıklı kablo yalıtkanı, izalotör, elektrikî âletlere gerekli muhtelif yalıtkan parçalar ve makina sanâyinde sürtünmeye dayanıklı yağsız yataklar ve burçlar, köprü ve binâlar için kayar yataklar, segmanlar ve yağ sıyırma siğilleri, pnömatik ve hidrolik parçalar yapımı, mouse altları sayılabilir.

Kimyasal özellikleri

Özgül ağırlığı: 2,1-2,2 gr/cm³
Çekme mukâvemeti: 140–380 kg/cm²
Basma mukâvemeti: 45–50 kg/cm²
Eğilme modülü: 3500–6300 kg/cm²
Sürtünme katsayısı (dinamik): 0,06
Isı iletkenliği: 5,5-6,6 x10-4 cal/cm °C
Dielektrik değeri: 40-80 (0,1 mm) KV
Hacmi direnç: 1018 ohm-cm

PTFE Özellikleri

Teflon Flor ve karbon atomlarının bir zincir halkası/bağı kurarak oluşturduğu asrımızın en değerli Plastik ham maddesidir. Ne yazık ki ülkemizde Teflon Hammaddesi henüz üretilememektedir.

Teflonun ve dolgulu Teflonun (katkı ile teknik özellikleri fevkaladeleştirilen Teflonun) özellikleri ve kullanım alanlarını kısaca izah edecek olursak:

 1. Teflon Hava ve Gaz Kompresörlerinin vazgeçilemez temel sızdırmazlık elemanıdır/malzemesidir.
 2. Teflon su emmeyen ve geri kayma özelliği olmayan(Stick-Slip-Effekt ; Haftgleiteffekt) bir malzemedir.
 3. Teflon yüksek genleşme kabiliyeti vasfıyla sızdırmazlık elemanı (Piston ve Guide Ring)  olarak tek parça halinde Kompresör Pistonuna montajı yapılabilir.
 4. Teflon aşırı yük altında bir plastik malzemesi olarak inanılmaz olan -200C ile + 260 C(derece) sıcaklık arasında uygulanarak kullanılır.
 5. Teflon katı ,sıvı ve gaz formundaki tüm kimyasallara karşı dayanıklıdır.
 6. Teflon yaşlanmaz, yanmaz ve yukarda verilen sıcakılık aralığında fiziksel olarak nötrdür.
 7. Hassas katkı/dolgu maddeleri karışımıyla ve birçok sistemli karıştırma/birleştirme metodlarıyla Özel Teflon karışımları geliştirilmiştir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir