RR VANİZE RİBANA KUMAŞ

ribana vanize
Tarafından | 22 Kasım 2016

RR VANİZE RİBANA ÖRGÜLERİN ÜRETİMİ

Tek ve çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde özellikleri birbirinden farklı iki iplikten birinin ön yüzünde, diğerinin örgünün arka yüzünde görülebileceği şekilde çalıştırılması ile vanize kumaş elde edilir.

RR vanize ribana örgü aynı iğneye farklı iki iplik beslemesi ile oluşan örgüdür. Kumaşı oluşturan R ilmekler farklı, L ilmekler farklı renkte görülür. Bunu sağlayan farklı renkteki ipliklerin mekik tarafından farklı noktalardan iğnelere beslenmesidir. Bu örgüde modeli oluşturmadaki rol mekiklerdedir.

Vanize tekniği genelde tek plaka örgülü kumaşlarda daha fazla kullanılmaktadır. Ribana, elde edilirken ise raporlu veya iğne iptalli olarak çalışmalarda kullanılabilen bir örgü tekniğidir.

Vanize Ribana Örgü Raporu

Vanize Ribana Örgü Raporu

Makinenin Örgüye Hazırlanması

Vanize ribana örgüler, ribana yuvarlak örme makinelerinin tamamında üretilebilmektedir. Örgü özelliği olarak düz ribana raporu ile aynı olduğundan makinenin çift çelik yollu ve ya tek çelik yollu olması fark etmez. Vanize tekniğini üretebilmedeki birinci öncelik vanize mekiklerinin olmasıdır.

  •  İğne ayarı: Vanize ribana örgülerin örülebilmesi için makinenin iğne düzeni normal ribana iğne düzenine ayarlanmalıdır. Makine çift çelik yollu ise iğneler bir A (1 numaralı) iğnesi, bir B (2 numaralı) iğnesi gelecek şekilde sırayla dizilmelidir
  • Çelik ayarları: Düz ribana vanize örgüsünün örgü raporu düz ribana örgüsünün raporu ile aynı olduğundan makinenin tüm çelikleri ilmek çeliğine dönüştürülmelidir. Makine çelik raporunda görüldüğü üzere bütün sistemlere ilmek çeliği takılmalıdır
  •  Mekik ayarı: Vanize ribana örgülerde tüm iğneler çalıştırıldığı için kullanılacak ipliklerin geçirileceği mekik delikleri önemlidir. Kumaşın arka tarafında çıkmasını istediğiniz rengin ipliğini aşağıda resimde gösterilen 2 numaralı mekik deliğinden geçirilmesi ön yüzeyde çıkmasını istediğiniz rengin ipliğini ise 1 numara ile gösterilen mekik deliklerinden geçirilmesi gerekir.
  • Gerginlik ve Kasnak Ayarı: Vanize kumaşın örülmesinde makinede çift sıra furnisör bulunması gerekmektedir. Mekiğe gelen her iki iplik de ayrı ayrı furnisörlerden geçmelidir. Gerginlik ayarı yapılırken mekik üzerindeki 1. deliğe vanize-mekigigelen ipliğin gerginlik ayarı 2. deliğe gelen ipliğin gerginlik ayarından daha gevşektir. Mekiğin 2. deliğinden geçen ipliğin sıkı olması, bu ipliğin kumaşın arka yüzüne geçmesine neden olur. Daha gevşek olan 1. iplik ise ön yüzeyde görülür. Burada iplikler iki ayrı delikten geçirilmesine rağmen iğne üzerinde beraber ilmek oluşturmaktadır. Kumaşların her iki yüzeyinin faklı olmasını sağlayan sadece 1. ve 2. ipliğin gerginlik ayarıdır.
  • Kumaş Çekim Ayarı: Kumaş çekim ayarı, bütün örme tekniklerinde olduğu gibi bu örgü tekniğinde de örülen kumaşa göre belirlenir. Makine çalışırken kumaş gerginliği elle kontrol edilir, duruma göre çekim hızı düşürülür ya da yükseltilir

Numunenin Örülmesi

Makinede gerekli bütün ayarların yapılmasından sonra numune alımı için bir miktar kumaş örülmelidir. Numune örülmesi esnasında makine ayarlarında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Sabit ayarlarda çıkan numune kumaş kontrol edilip gerekli ayarlar toplu hâlde yapılmalıdır. Aksi takdirde numune örülürken yapılan bazı ayar değişiklikleri numune kumaşın bir kısmında gözükmeyebilir.

Numune kumaş örüldükten sonra makine durdurulmalı ve numune kumaş kesilerek kontrolleri yapılmalıdır.

Tüm kontrollerin yapılmasından sonra eğer numune istenilen özelliğe sahip ise kumaşın üretimine geçilmelidir. Cağlığa dizilen ipliklerin cağlık dizim raporunda belirtilen özellikte olmasına dikkat edilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir