STRIKE YIKAMA NEDİR?

strike yıkama
Tarafından | 27 Kasım 2023

Soft Yıkama tarafından geliştirilen Strike Yıkama yöntemi ekolojik kimyasallar ile reaktif boyalı ürünlere istenilen renkte boya kullanılarak dağınık veya düz olarak verilen eskitme efektidir.

Strike Yıkama yönteminin esası mevcut efektli yıkama yöntemlerinin sebep olduğu çevresel zararların oluşumunu engellemek ve yıkama prosesinde daha verimli bir yöntem elde etmektir. Konvansiyonel yıkama yöntemlerinde oluşan ve hem çevresel hem de ekonomik açıdan problem teşkil eden atık su oluşumu Strike Yıkama yönteminde gerçekleşmemektedir.

Strike Yıkama yönteminde kullanılan “NW 4500 Su Bazlı Elastik Beyaz” ticari isimli ürünün güvenlik bilgi formu incelendiğinde; ürünün fizikokimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özellikler çerçevesinde insan ile çevre açısından sınıflandırmaya tabi olmadığı Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanan akademik raporda belirtilmiştir. Ürünün kimyasal içeriğine bakıldığında, “Avrupa Birliği 67/548/EEC ve 99/45/EC Tehlikeli Maddeler Direktiflerine” göre tehlikeli bileşen içermediği görülmektedir. Ürün OECD kriterlerine göre biyolojik olarak parçalanabilir bir üründür.

Strike Yıkama yönteminde kullanılan “NW 4500 Su Bazlı Elastik Beyaz” isimli ürün “GOTS” ve “ECO PASSPORT (OEKO-TEX)” sertifikalarına sahiptir.

Strike Yıkama yöntemi diğer konvansiyonel yıkama yöntemleri ile karşılaştırıldığında: Özellikle soda perlit ağır yıkama ve parça boyama asit yıkama yöntemlerinde kullanılan kanserojen veya benzeri yasaklı bir kimyasal maddenin kullanılmamakta ve atık su oluşmamaktadır. Strike Yıkama yöntemi ürün çıktıları açısından değerlendirildiğinde daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmekte, daha az fire verilmekte ve daha yüksek kalitede ürünler elde edilmekte olduğu görülmektedir. Parça Boya Asit Yıkama yöntemi yerine Strike Yıkama yöntemi uygulandığında başta çevreye verilen deşarjlar olmak üzere, ürün üzerindeki deformasyonların, firelerin ve renk farklarının da ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda en çok kullanılan efektli yıkama yöntemleri ile Strike Yıkama yöntemi işletme, maliyet ve çevresel açıdan kıyaslanmıştır.

STRIKE YIKAMA ÖZELLİKLERİ

 1. Reaktif boyalı kumaş üzerine istenilen renkte uygulanabilir
 2. Üründe mukavemet kaybı gerçekleşmez
 3. Baskılı, taşlı, aksesuarlı vb. bitmiş ürüne uygulanabilir.
 4. Kumaştaki lot farklılıklarını azaltır.
 5. Aynı kazan içerisindeki renk farklılıklarını azaltır.
 6. Termin süresini min. %40 azaltır.

STRIKE YIKAMA AVANTAJLARI

 • % 100 sıfır atık
 • % 100 ekolojik kimyasal kullanımı
 • % 18 su tüketimi
 • % 94 elektrik tüketim verimliliği
 • % 90 doğal gaz verimliliği
 • % 75 işçilik maliyetinde tasarruf

Strike Yıkama yönteminde organik ve ekolojik ürün kullanımı ve proses sonrası su deşarjının olmaması, çevre duyarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra ürün kalite verimliliğinin artması ve prosesin işletme sırasında düşük su ve enerji tüketimleri ekonomik fayda sağlamaktadır. Buna bağlı olarak ülke ekonomisine katkı sağlanırken kaynakların verimli kullanılması sağlanmaktadır. Tüm bu özellikleri sebebiyle Strike Yıkama yöntemine Çevre Dostu nitelendirilmesi yapılması mümkündür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir