TEKSTİLDE AÇMA PATI İŞLEMİ

boyahane1
Tarafından | 4 Kasım 2016

AÇMA PATI NEDİR, REÇETESİ

Açma patı: Gerekli kıvamlaştırıcı ve diğer kimyasal maddeleri belirli oranda içeren renksiz baskı patıdır. Açma patları boyar madde içermez.

Açma: Tekstil baskıcılığında boyar maddeyi de içeren baskı patı renginin, ana patın içindeki kimyasal maddeleri ve kıvamlaştırıcıları içeren renksiz pat ile açılmasıdır. Yani, ana pat metoduna göre hazırlanan baskı patının açma patı ile açılarak seyreltilmesine açma denir.

AÇMA PATI HAZIRLAMA

Açma oranı ifadesi ġekil 2.1’de gösterildiği gibi yazılır. Okunuşu ise bire – iki’dir. Yani 1 kısım ana pat için 2 kısım açma patı kullanılacaktır.

ana-pat-ve-acma-pat-ranlari

  • Bir ana patın açık renklerini elde etmek için 1/1, 1/2 1/3, 1/5, 1/10 gibi oranlarda açma patı ile karıştırılır.
  • İşletmelerde 1/1, 1/3, 1/7, 1/15 yaygın olarak kullanılan açma oranlarıdır.

AÇMA HESAPLARI

Verilen sipariş doğrultusunda baskı işleminin tamamını gerçekleştirebilmek için gerekli olan baskı patı miktarının hesaplanmasından sonra depoda hazır olan ana pattan belli oranlarda açma yapılır.

Örnek 100 kg ana pata 1/3 oranında açma uygulanacaktır. Gerekli ana pat ve açma pat miktarını hesaplayınız.

  • 1+3 = 4 kısım ana pat ve açma pat toplamı
  • 100 × 3 = 300 kg açma patı
  • 300 kg açma patı 100 kg ana pat ile karıştırılarak 1/3 açma yapılmış pat hazırlanır.

Örnek 1 kısım ana pat A ve 2 kısım ana pat B karıştırılarak baskı patı hazırlanacaktır. Bu karışıma 1/3 oranında açma uygulanacaktır. Toplam pat miktarı 48 kg olduğuna göre gerekli ana pat ve açma pat miktarlarını hesaplayınız.

acma-pat-hesaplari

Örnek 1/4 oranında açma yapılarak A boyar madde baskı patı ile 50 kg’lık baskı patı hazırlanacaktır. Gerekli ana pat ile açma patı miktarını bulunuz.

acmai-pati-hesaplari-2

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir