CERRAHİ İPLİKLERDE NUMARALANDIRMA

sütür
Tarafından | 6 Haziran 2017

USP (United States Pharmacopoeia) ve EP (European Pharmacopoeia), ameliyat ipliklerinin boyutunu tanımlamak için kullanılan iki standarttır. Tablo 1’de gösterildiği gibi, her iki standartta da materyal çapı özel boyut kodları ile temsil edilmiştir. Daha yaygın olarak kullanılan USP standardında 2/0, 3/0 gibi kodlar kullanılır. İlk numara ne kadar büyükse materyal çapı o kadar küçüktür. Standart boyut dikiş materyalinin tipi ile değişir. EP standartta, kod numaraları 0.1‘den 10‘a kadar değişir.

Sonuç olarak, minimum çap, kod numarası 10 ile bölünerek hesaplanabilir. EP standardı USP standardı gibi sentetik absorbe edilebilen ameliyat iplikleri ile doğal absorbe edilebilen ameliyat ipliklerini birbirinden ayırmaz (Ulcay ve Karaca 1993a, 1993b).

Ameliyat ipliklerinde aranılan özelliklerden birisi mukavemettir. Cerrahide mukavemet değerlerinden gerilme ve düğüm mukavemeti önem arz eder. Gerilme mukavemeti, ipliğin uzunluğu ve çapı ile doğrudan ilişkilidir. Cerrahide ameliyat ipliğinin düğüm mukavemeti gerilme mukavemeti kadar önemlidir. Düğüm yerinde iplik kuvvetle çekilir, makaslama kuvvet tatbiki nedeniyle gerilme daha da artar ve iplik düğümde çok daha kolay kopar.

Bütün ameliyat iplikleri için ölçüler ve gerilme mukavemetleri yönetmeliklerle standartlaştırılmış- tır. Ölçü, malzemenin çapını ifade eder. Gerilme mukavemeti ise, lifin düğümlendiği zaman kopmadan karşı koyacağı gerginliğin bir ölçümüdür. Görsel olarak bakmak için tıklayınız..

Tablo:1-  USP ve EP ’e göre Ameliyat İpliklerinin Numaralandırılması

USP Boyut kodları EP Boyut Kodları Dikiş İpliği Çapı (mm.)
Doğal Absorbe Edilen İplikler Absorbe Edilmeyen ve Sentetik
Absorbe Edilen İplikler
Absorbe Edilen ve Absorbe
Edilmeyen İplikler
Min. – Max.
11/0 0.1 0.01 – 0.019
10/0 0.2 0.02 – 0.029
9/0 0.3 0.03 – 0.039
8/0 0.4 0.04 – 0.049
8/0 7/0 0.5 0.05 – 0.069
7/0 6/0 0.7 0.07 – 0.099
6/0 5/0 1 0.10 – 0.14
5/0 4/0 1.5 0.15 – 0.19
4/0 3/0 2 0.20 – 0.24
3/0 2/0 2.5 0.25 – 0.29
2/0 0 3 0.30 – 0.39
0 1 4 0.40 – 0.49
1 2 5 0.50 – 0.59
2 3 6 0.60 – 0.69
3 4 7 0.70 – 0.79
4 5 8 0.80 – 0.89
5 6 9 0.90 – 0.99
6 7 10 1.00 – 1.09

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir