DİJİTAL BASKI MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ

dijital baski kumas
Tarafından | 6 Ağustos 2017

Dijital baskıya geçmeden önce baskı makinesinin kısımlarını iyi tanımanız ve makinenin baskıya hazır olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.

Dijital Baskı Makinesinin Kısımları

Metraj olarak baskı yapan dijital baskı makinesi ana hatları ile 3 kısımdan oluşur. Bunlar:

  1. Kumaşın makineye yerleştirildiği kısım,
  2. Baskının yapıldığı kısım,
  3. Kurutma ve kumaşın sarıldığı kısımdır.

Kumaşın makineye yerleştirildiği kısım, baskıya başlamadan önce kumaşın makineye yerleştirildiği ve kumaşın makinede düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlayan kısımdır. Bu kısım bir dizi silindirden oluşur. Silindirlerin arasından geçirilen kumaş baskı yapılacak kısma getirilir.

Baskı esnasında kumaşın hareketi bu silindirler ve blanket sayesinde gerçekleşir. Bu kısımda yer alan son silindirin altından kumaş geçirildikten sonra silindir kumaş üzerine bırakılır. Böylece silindir, hem kumaş üzerine baskı yaparak blankete yapışmasını hem de kumaşın kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağlar.

kumasin makineye yerlestirildigi kisim

Kumaşın makineye yerleştirildiği kısım

Baskının yapıldığı kısım blanket üzerinde ilerleyen kumaş üzerinde baskı kafasının kumaş enince ilerleyerek baskının yapıldığı kısımdır.Blanketin eni makineye göre 150- 180 cm arasında değişebilir. Bu kısımda baskı yapılacağı zaman blanket durarak baskı kafasının kumaş enince gidip gelmesi ile baskı gerçekleşir. Baskı yapıldıktan sonra blanket hareket ederek kumaşı ilerletir.

baskinin yapildigi kisim

Baskının yapıldığı kısım

Kurutma ve kumaşın sarıldığı kısım ise baskı sonrasında kumaşın birbirine ya da sarıldığı roliğe değerek kirlenmelerin ve baskı kayıplarının olmaması için kurutmanın yapıldığı kısımdır. Baskı sonrası kurutma makine üzerinde mevcut olan kurutma tertibatı ile yapılır. Kurutmadan sonra kumaş roliklere sarılarak fikseye gönderilir.

kurutma kismi

Kurutma ve kumaşın sarıldığı kısım

Parça baskı yapan dijital baskı makinesi ise ana hatları ile 2 kısımdan oluşur:

  1. Parçanın serildiği kısım( baskı paleti)
  2. Baskının yapıldığı kısım

Parçanın serildiği kısma baskı paleti denir. Baskı paleti üzerine baskının yapılacağı parça düzgün bir şekilde serilir. Makineye başlat komutu verildiğinde baskı paleti otomatik olarak makinenin içine girer ve baskı yapılır.

baski paleti

Baskı paleti ve baskının yapıldığı kısım

Baskının yapıldığı kısımda baskı paleti makinenin içerisine girdikten sonra baskı kafası parça üzerinde hareket ederek desene göre boyayı aktarır ve baskı yapılır.

Parça dijital baskıda kurutma kısmı makine üzerinde değildir. Ayrı bir konveyör ısıtıcıda ya da preslerde kurutma ve fikse işlemleri gerçekleşir.

Dijital Baskı Makinesine Kartuş Takma

Metraj olarak yapılan dijital baskıda kartuşlardan sadece boya püskürtülmektedir. Bunu daha önce Dijital Baskıya Hazırlık modülünde öğrenmiştiniz. Baskı yapılan kumaşın cinsine uygun boyar maddeyi içeren kartuşlar makineye takılır ve baskı yapılır. Pamuklu kumaşa baskı yapılacaksa reaktif boya kartuşu, poliamid kumaşa baskı yapılacaksa asit boya kartuşu makineye takılır. İşletmeler bu tip farklı boyalara ait kartuş değişimini sık sık yapmamak için ya 2 ayrı makine kullanmakta ya da aynı boya ile yapılacak baskıların baskısını peş peşe basacak şekilde planlamaktadır.

kck boya kar mak dur

Küçük boya kartuşlarının makinede duruşu

Metraj olarak yapılan dijital baskı makinesinde 8 ana rengi içeren ayrı ayrı 8 kartuş kullanılır. Bu kartuşlara bağlı kanallardan küçük kartuşlara boya aktarılır. Küçük kartuşlardan ise boya baskı kafasına iletilerek baskı yapılır. Boya aktarma işlemi makine tarafından otomatik yapılmaktadır. Baskıya başlamadan önce kartuşların tıkalı olup olmadığına dikkat edilmeli, birbirlerine ve baskı kafasına sevkini sağlayan boru veya kanalların bağlantılarını kontrol etmek yeterlidir.

kartuslar

Parça olarak yapılan dijital baskı makinesinde kartuşların içerisinde baskı için gerekli tüm kimyasallar ve boya mevcuttur. Kartuşların içerisinde her türlü kumaşa baskı yapabilen pigment boyalar bulunur.

dij bas kaf

Parça dijital baskı makinesinde baskı kafası

Parça dijital baskı makinesinde 4 ana renk kartuşu kullanılır. CMYK renklerini ( Mavi-Kırmızı-Sarı- Siyah) ayrı ayrı içeren 4 kartuş makinede yer almalıdır. Boya bu ana kartuşlardan baskı kafasına kanallar yardımıyla sevk edilir. Baskı kafasına sevk olan boya kumaşın üzerine püskürtülür. Tüm bu işlemler makine tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

parca dijital baski boya kartuslari

Parça dijital baskıda boya kartuşları

Her 2 baskı türünde de kartuşların içerisindeki boya miktarı makinenin kontrol panelinden takip edilebilir. Seviyenin altına düşmüş olan boya miktarı olursa kontrol panelinde işaret verir. Bu uyarıyı dikkate alıp yeni bir kartuşun takılması gerekir.

parca digit baski kontrol paneli

Parça dijital baskı makinesinde kontrol paneli

Digital Baski Makine Ayarları

Metraj olarak yapılan dijital baskıya geçmeden önce makine ayarlarının yapılması gerekir. Kumaşın makineye yerleştirilirken yapılan ayarlar, kartuşların ayarı, basılacak desenin kontrolü ve ayarları, baskı kafasının kontrolü, blanketin kontrolü, kurutma makinesinin ısı ayarları ile çözünürlük ve pas ayarları baskıdan önce yapılması gereken makine ayarlarıdır. Ayarların doğru yapılıp yapılmadığı baskıya geçmeden önce yapılan numune baskı ile kontrol edilir, gerekli görülürse ayarlar değiştirilebilir.

Parça baskı yapan dijital baskı makinelerinde baskıya geçmeden önce kartuşların kontrolü, desenin kontrolü ve ayarı ile parçanın düzgün yerleştirilmesinin kontrolü dışında herhangi bir ayara ihtiyaç duyulmamaktadır. Yine numune baskı yapılarak gerekli ayarlar kontrol edilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir