DOKUMASIZ TEKSTİLLER

dokusuz yuzeyler
Tarafından | 10 Mayıs 2017

Dokunmamış tekstiller, dokuma ve örme olmayan, özel kullanımlar için imal edilen ve kullanım süresine göre maliyeti çok düşük olan teknik tekstil ürünleridir. Sıvı çekici, sıvı itici, esnek, sağlam, yumuşak, gergin, yanmayı geciktirici, filtre edici, antibakteriyel özellikleri olabilmektedir.

Dokunmamış tekstillerde ana ham madde elyaftır. Elyaf doğal veya sentetik olarak ikiye ayrılır. Kullanımda ise devamsız elyaf veya devamlı elyaf (filament) olarak kullanılabilir. Bu yüzden dokunmamış yüzey; “kesikli veya filament halde, doğal ya da yapay liflerden oluşturulmuş, ipliğe dönüştürülmemiş ve birçok bağlama tekniklerinin herhangi birisi ile bağlanmış kumaş” olarak da tanımlanabilmektedir. Lif ve hammadde seçimi; maliyet, üretim kolaylıkları ve istenen son kullanım özelliklerine bağlı olarak yapılmaktadır.

Dokumasız tekstilleri tanımlamak için birçok öneri getirilmiştir. Tekstil Enstitüsü, “Tekstil Terimleri ve Tanımları” adlı kitapta dokumasız kumaşları şu şekilde tanımlamaktadır: “Normal olarak kontinü filamentlerden veya çeşitli tekniklerle bağlama yollarıyla güçlendirilmiş elyaf tülünden bağlama yöntemleri arasında yapıştırarak bağlama (adhesive bonding), iğneleme (needling) yada sıvı jetli düğümleme (fluid jet entanglement) ile mekanik interlok, ısıl (termal) bağlama ve dikişle bağlama ile yapılmış kumaşlar dır”. ASTM (American Standarts for Testing Materials)’e göre ise dokunmamış yüzeyler “doğal veya sentetik liflerin mekanik, kimyasal, ısı ve eritken yollarla veya bunların bir birleşik yoluyla birleştirilmesi sonucunda üretilen tekstil yapılardır”. Başka bir deyişle, dokunmamış yüzey ürünler, ipliğe dönüştürülmemiş ve yukarıda belirtilen çeşitli yöntemlerle birbirine tutturulmuş doğal veya sentetik elyafların yada sonsuz elyafların (flament) özel bir dokusu veya yüzeyidir. Bu tanımlamaya göre, iplikten imal edilen geleneksel tekstil malzemeleri dokunmamış yüzey ürünler kapsamına girmez.

Boyutsal değişmezlikleri, katlanmaya dayanırlıkları, yüksek kopma ve yırtılma mukavemetleri dikkate alındığında kağıt ürünler de dokunmamış yüzey tanımının dışındadır. Bununla birlikte dokunmamış yüzey ürünler kağıda benzer ürünlerden çok tekstil yapılarına benzer bir ağ görünümündedir. Dokuma ve örme gibi klasik kumaş üretim yöntemlerinin teknik gelişimi hala devam etmektedir. Ancak klasik metotlarda iplik üretimi, daha sonra kumaş olarak dokuma ve örme işlemleri çok çeşitli, pahalı ve zaman alan işlemlerin yapılmasını gerektirmektedir. Bu yüzden verimliliği arttırmak ve maliyeti azaltmak amacıyla klasik olmayan kumaş üretme yöntemi geliştirilmiş ve bu yöntemle üretilen kumaşlar, genel olarak “dokunmamış yüzey” olarak adlandırılmıştır. Dokunmamış yüzey terimi esas olarak; bir yapıştırma maddesi uygulanarak veya içerikte olan termoplastik elyafların yapıştırılmasıyla birlikte tutulan tekstil elyaflarından yapılan malzeme kategorisini tanımlamaktadır. Bu ürünler klasik iplik, dokuma veya örme makinelerinde işlem görmemektedir. Dokusuz yüzey kumaşların üretimi iplik hazırlığı, çözgü hazırlığı, terbiye vb. aşamaları içermediğinden daha kısa sürmekte, bu nedenle üretim maliyeti düşük olmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir