GİYSİLİK DERİYİ YAĞLAMA

denizli de dericilik
Tarafından | 3 Şubat 2018

Yağlama İşlemi; Tabaklama ile suyu uzaklaştırmış olan Kolagen liflerin etrafı bir yağ tabakası ile kuşatılır. Böylece deriye yeniden yumuşaklık ve belli bir tutum kazandırılır. Aynı zamanda yağlama ile derinin uzama, kopma mukavemeti, ıslanabilirliği, su geçirmezliği gibi fiziksel özellikleri de etkilenmektedir. Yağlama ile ilgili genel esaslar:

  • Boyama işlemi açısından yağlamanın en önemli hedefi yağın mümkün olduğunca homojen dağılmasıdır.
  • Yağlama maddesinden en az düzeyde faydalanmak suretiyle istenen yumuşaklığa ulaşmak esas alınmalıdır.
  • Yağlama için ne kadar az malzeme kullanılırsa işlemler o kadar basit ve güvenilir olur.
  • Çok miktarda yağlayıcı madde kullanılacak ise işlem birkaç aşamada gerçekleştirilmelidir.
  • Boyamanın düzgünlüğünü sağlamak açısından ön yağlamalar yağın üçte birini aşmamalıdır. Esas yağlama işleminde geriye kalan üçte ikilik miktar porsiyonlar halinde ilave edilir.
  • Esas yağlamada % 0,1 oranında katılan bir konservasyon maddesi yardımı ile küf mantarlarının zarar verdiği renkli hatalı bölgeler ortadan kaldırılabilir.
deri kurutma dolabi

Resim 1.4 : Kurutma dolabı

Yağlamanın Deri Kalitesi Üzerine Etkileri

Yağ Lekeleri: Derilerde tam yağ gidermesi yapılmaması veya aşırı yağlama yapılmasından kaynaklanır.

Yağ Kusması: Deri yüzeyinde reçine görünümünde açık sarı koyu kahveye kadar değişen renklerde olan yağ, doymamış trigliseritler (balık yağı, kuruyan yağlar) nedeni iledir. Bu yağlar oksidasyon sonucu sırçada görünürler.

Işık Haslığı: Boyanmış derinin ışık haslığı yağlama maddeleri ile önemli ölçüde etkilenir. Kaliteli yağlama maddeleri deriye renk vermemeli, sararma gibi renk değişimlerine uğramamalıdır.

Yapışma: Yağlamanın bitmiş deri üzerine etkisi finisaj üzerine etkisi ile paralellik göstermektedir. Her iki halde de deri birleştirilen malzemeye tutunma özelliği ve sağlamlığı söz konusudur.

Zamana Karşı (Eskimeye karşı) Dayanıklılık: Eskimeye dayanıklılıktan deride bulunan maddelerin kimyasal stabiliteleri anlaşılmaktadır. Işık, ısı ve renk değiştirmesi, yağ kusmasının yanında deride koku meydana gelmesi, kendiliğinden ısınması gibi dışarıdan gözlenebilen değişimler meydana gelebilir. Bu durumda deriler ısınabilir hatta yanabilirler.

Yanıcılık: Bazı askeri, teknik giysi ve döşemelerin tutuşmaya ve yanmaya karşı dayanıklı olması istenir. Derinin yanıcılığı sepi cinsine, son sepi ve yağlama maddelerine bağlıdır.

Dayanıklılık: Deride iyi bir yağlama derinin kopma, yırtılma ve sırça esnekliğini olumlu yönde etkiler. Buna rağmen yağlama finisajı olumsuz yönde etkilemeyecek oranda olmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir