GÜÇ TUTUŞUR KUMAŞLARIN ELDESİ

yanmaz kumas
Tarafından | 16 Eylül 2018

Yanmaya dirençli kumaş üretebilmek için çeşitli yöntemler söz mevzusudur. Bunlar;

1.Yapısı itibariyle güç tutuşur liflerin kullanılması (karbon, asbest, cam, polibenzimidazol (PBI), fenolik, kyrol, polifenilensulfur (PPS), aramid ve basofil lifleri benzer biçimde)

Güç Tutuşur Lif Eldesi

Liflerin kopolimerizasyon ve kimyasal modifikasyon ile yapılarının değiştirilmesi

Kimyasal modifikasyon, polimerin bazı kimyasallarla reaksiyona girerek güç tutuşan ürüne dönüşmesi olarak tanım edilebilir. Kopolimerizasyon işleminde, klor gibi güç tutuşma sağlayıcı elementlerden birini içeren bir monomer, ikinci bir monomer ile polimerleşerek kopolimer oluşturur. Böylece, güç tutuşma elde eden element, polimerin zincir yapısında yer alır ve polimer, yapısı itibariyle güç tutuşur hale gelir. Bu yönteme örnek olarak güç tutuşur akrilik/modakrilik, FR viskoz, FR PES, FR Nylon, FR yün, Durvil ve Karvin lifleri verilir.

güç tutuşurluk apresi ürünler

Güç tutuşurluk apresi yapılmış tekstiller

Sentetik polimere lif çekimi esnasında güç tutuşurluk elde eden kimyasalların ilave edilmesi

sentetik polimerlere güç tutuşur özellik kazandırmak için lif çekiminden önce güç tutuşurluk sağlayan kimyasallar ilave edilir. Bu kimyasallar, organik fosfor bileşiklerini ve antimon oksit ile birlikte organik halojen bileşiklerini içermektedirler. İnorganik güç tutuşurluk sağlayıcılar ise hidratlı alüminyum, magnezyum hidroksit ve borik asittir. Etkin bir güç tutuşurluk elde edebilmek için kullanılan güç tutuşur maddenin bozunma sıcaklığının, polimerin bozunma sıcaklığına yakın olması gerekir. Bu tip işlemden geçen sentetiklere örnek olarak akrilik, poliamid ve polyester lifleri verilebilir.

Kumaşın güç tutuşurluk elde eden kimyasallar ile işlem görmesi

Başarılı bir güç tutuşurluk bitim işleminin açık en kumaşlara uygulanmasında dört farklı işlemadımı Şekil 5’te gösterilmektedir.

Guc tutusurluk bitim islemlerinin kumasa uygulanmasi

Şekil 5; Güç Tutuşurluk Bitim İşlemlerinin Açık En Kumaşlara Uygulama Aşamaları

  1. Yöntem çoğu dayanıksız ve amonyum fosfat şeklinde suda çözünebilen kimyasal maddelerle uygulanan basit bir emdirme-kurutma tekniğidir.
  2. Metot kırışmaya karşı direnç veya öteki ısıyla iyileştirme yapılan tekstil terbiye işlemleri için uygulanan bir tekniktir. Güç tutuşurluk eldesinde kullanılan Pyrovatex, Afflamit ve Antiblaze TFR1 şeklinde fosfonamit sistemlerinin uygulanması için çok uygun bir metottur.
  3. Metot terbiye maddesinin lifle polimerizasyonunun sağlanması için amonyak gazı ile iyileştirme işleminin yapılmasını gerektiren THPC (Tetrakis(hydroksimetil)fosfonyum klorit) esaslı Proban işlemi için en uygun işlem akışıdır. Terbiye işleminin dayanıklılığını ve stabilitesini arttırmak için son yıkama ve kurutma işlemlerinden önce oksitleyici fikse işlemi uygulanmalıdır.
  4. Metotta kaplama işlemi uygulanarak, güç tutuşurluk maddesi bir bağlanma patı ile kumaşın arka yüzeyine aktarılır. Bu şekilde kumaşın ön yüzünün estetik görünümü korunmuş olur. Bu yöntem genellikle döşemelik kumaşların terbiye işlemi için tercih edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir