IŞIK VE RENK HAKKINDA BİLGİLER

renk
Tarafından | 11 Mayıs 2022

Işık

Işık, görülebilen radyasyondur. Gözdeki fotoreseptörlerin algıladığı enerji veya elektromanyetik dalga olarak tanımlanır. Ancak gözün tepkisi daha sonra ortaya çıkar. Elektromanyetik dalgalar; yüzeyler, objeler ve malzemelerle etkileşime girdiğinde ışık algılanır. Bu yansıyan ve/veya gönderilen ışık, görsel sahnemizi oluşturur.

Işık şiddeti

Işık şiddeti “I” ile gösterilir. Birimi “candela (cd)” dır. Işık şiddeti, saniyede yayılan ışığın belli bir yöne doğru tek bir doğrultuda yoğunlaşmasıdır ve noktasal ışık kaynakları için tanımlanır.

Işık akısı

Birimi lümen olan ışık akısı φ harfi ile gösterilmektedir. Bir ışık kaynağının ışık akısı, bu ışık kaynağından çıkan enerji akışı olarak adlandırılır ve normal gözdeki spektral v), izotoprik ışık kaynağı tarafındanFduyarlılık eğrisine göre değerlendirilir. Işık akısı( yayılan 1 candela biriminde bir ışık şiddetine sahip ışığın 1 uzay açıda (steradyan) yayılan ışık yoğunluğu şeklinde ifade edilir. Başka bir varyasyonda, küresel yüzeylerin toplamı steradyan cinsinden (Ω = ∫ dω) hesaplanır. Küresel yüzeylerin tamamı 4π steradyan olarak ifade edildiğinde sonuç olarak toplam ışık akısı:
v =∫ I(ω) dω (3.1)F

olarak hesaplanabilir.

Aydınlık düzeyi

Birimi lüks olan aydınlık düzeyi E harfi ile gösterilmektedir. Bir yüzeyin bir m noktasındaki ortalama aydınlık düzeyi, bu noktayı içine alan bir ∆s yüzeyine düşen ∆φ ışık akısının ∆s yüzeyine bölümüne eşittir. Bir yüzeyde oluşan aydınlık düzeyi yüzeyin türünden bağımsızdır. Yüzeyin yansıtma özelliğine bağlı olmadan aydınlık düzeyi, yalnız yüzey üzerine gelen ışık akısı yoğunluğunun bir fonksiyonudur. ∆s yüzeyi sıfıra yaklaşırsa ∆φ / ∆s oranının limiti, bu noktadaki aydınlık düzeyini verir.

Aydınlık şiddeti (parıltı, lüminans)

Parıltı diye ifade edilen aydınlık şiddeti, en genel halde, bakılan doğrultuya ve yüzeyin belirli bir noktasına bağlıdır. Parıltının yüzeyin her noktasında eşit olduğunu göz önüne alırsak, α doğrultusundaki parıltı, o doğrultudan görünen birim yüzeyden çıkan ışık şiddetidir. Parıltının sembolü L’dir. Birimi cd/m2 ’ dir.

Renk

Renk, değişik dalga boylarındaki ışığın gözün retinasına ulaşması sonucu oluşan bir algılamadır. Renk veya renk tonu olarak isimlendirilen bu algılama ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansıması sebebiyle çeşitlilik gösterir. Gözümüze hiç ışık ulaşmazsa siyah, tüm dalga boyları birlikte, aynı anda ulaşırsa bunu beyaz olarak algılarız. Renk, insanı sürekli olarak etkilemekte olan, insan gözü ve ışık var oldukça var olacak olan çok önemli bir öğedir.

Renk Sıcaklığı Nedir?

Renk sıcaklığı, ışığın bir ortamdaki oluşturduğu görünen rengidir. Birimi “Kelvin“ dir. Renk sıcaklığını, ışık kaynağın verdiği toplam şık içerisindeki renkli ışıkların oranları belirler. En çok istenilen Lelvin derecesi se LED sistemlerde bulunmaktadır.

  • Gün ışığı (6500 Kelvin ve üzeri)
  • Soğuk beyaz (5300-6500 Kelvin arası)
  • Ilık beyaz (3300-5300 Kelvin arası)
  • Sıcak beyaz (3300 Kelvin ve altı)

Renk


T.C.
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ

Zehra KARAGÖZ KÜÇÜK
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞAHİN
ERZİNCAN 2018
Kaynak: https://tez.yok.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir