KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ

konfeksiyon 1
Tarafından | 4 Mayıs 2017

Standart ölçülere göre belli üretim tekniklerini kullanarak standart hazır giyim eşyası imal eden sanayi dalına konfeksiyon denir. Avantajlar:  Daha ucuz alımın sağlanması, Zamandan kazanç, Zevke uygun seçim

Dünya hazır giyim sektöründe üretim trendleri:

 • Gelişmiş ülkelerde üretim gerileyecektir. Üretimdeki gerileme 2005 yılından itibaren hızlanacaktır.
 • Gelişmiş ülkeler fiyat/maliyet rekabeti nedeni ile üretimlerini gelişen ülkelere kaydırmaya devam edecektir
 • Gelişen ülkeler ise global tüketim artışına karşın gelişmiş ülkelerin üretimindeki gerileme ile oluşan açığı kapatmak için üretimlerini arttıracaktır. Ancak bazı ülkelerde rekabet nedeni ile üretim düşecektir.
 • Gelişen ülkeler fason üretici olmanın dışında kendi üretimlerini de artan oranda pazarlayacaktır.
 • Tekstil teknolojisindeki gelişim hazır giyim endüstrisinde değişimi yönlendirecektir.
 • Hazır giyim üretim teknolojisi tasarım ve üretim alanlarında bütünleşmektedir.
 • Moda ve tasarıma, insan yaratıcılığından çok teknolojik olanaklar yön verecektir.
 • Geleneksel ve high – tech ürünlerin değeri içerdiği bilgi unsuru ile ölçülecektir.
 • Esnek üretim sistemlerine geçiş hızı artacaktır.
 • Endüstriyel tekstil (teknik tekstil) üretimi genişleyecektir.
 • Ham madde kullanımında sentetik malzemelerin kullanımı doğal malzemelerin kullanımını aşacaktır

Hazır giyim endüstrisinin Türkiye’de gelişmesinin nedenleri:

 • Türkiye’de gelişmiş bir iplik, dokuma ve terbiye sektörünün var olması konfeksiyonu gündeme getirmektedir.
 • Diğer tekstil dallarına göre konfeksiyon sanayii daha az enerji ve yatırım maliyeti gerektirir.
 • İhracat olanakları diğer sektörlere göre daha fazladır. İhracatta katma payı daha yüksektir.
 • Elektrik başta olmak üzere fazla enerjiye gereksinim duymaz.
 • Türkiye nüfusunun genç ve dinamik bir yapıya sahip olması ve yaşam seviyesinin yükselmesi
 • Emek yoğun bir sektör olması

Konfeksiyon Üretim Stratejileri:

 • Fason üretimin payının azaltılması
 • Fason üretim içinde basit/standart ürünlerin payını en aza çekmek
 • Fason üretim içinde orta üst sınıf ürünlerin payını azamiye çıkarmak
 • Orta üst sınıf moda içeren ürünleri Türk global markaları ile satmak ve bu ürün grubu ile ihracatın yarısını gerçekleştirmek
 • Orta sınıf moda içeren ürünleri Türk bölgesel markaları ile satmak.

Konfeksiyon Pazarlama Stratejisi:

 • Daralan üretim marjları karşısında genişleyen pazarlama marjlarını kullanmak
 • Ürün kalitesine uygun fiyat ile satış yapmak
 • Pasif pazarlamadan, aktif pazarlamaya geçişi sağlamak, bunun için;
 • Önce üret sonra sat yaklaşımından, önce pazarla sonra üret sürecine geçmek
 • Bölgesel ve global markalar ile pazarlama ve satış yapmak
 • Yurtdışında kendi pazarlama ve dağıtım kanallarını kurmak

Araştırma:

 • Uluslar arası moda eğilimleri işletme ihtiyacı, tüketici ihtiyacı, ürünün üretimi için gerekli teknolojik ve teknik bilgi, doğa ve çevre giysi gösterimleri, magazinler, müzeler, kütüphaneler, mağazalar araştırılmalıdır. Defileler izlenmelidir.

Hikaye ve Renk Panosu:

 • Araştırma sonucunda tasarımcıyı etkileyen tüm verilerin bir araya toplandığı tablodur. Hikaye ve renk panosunda uluslararası moda eğilimlerini yansıtan giysi formları, renk eğilimleri, araştırma ve konuya dayanan ürün kumaş örnekleri, yardımcı malzemeler, dikim teknikleri süsleme tekniklerini yansıtan örneklerle iplik ve her türlü obje fotoğraf kullanılabilir.
 • Hikaye ve renk panosu tasarımcının yaratım kaynağı, araştırmalarının sanatsal bir şekilde bir araya getirildiği tablodur. Tasarımcı hikaye ve renk panosuna yoğunlaşarak modellerini üretir.

Konfeksiyonda Model Geliştirme:

 • Model geliştirme; renk ve hikaye panosu yorumlanarak gerçek vücut oranlarına uygun 1/8’siluet üzerinde gerçekleştirilen giysi çizimlerini kapsar. Kumaşları seçtikten ve koleksiyon için istenen renklere, dokuya ve ana hatlara karar verdikten sonra moda tasarımcısı, genellikle sayfalar dolusu çizimler yapar. Çizilen giysilerde teknik özellikler çizime yansıtılmalı, uygulanması düşünülen kumaş örneği, yardımcı malzemesi ile birlikte düşünülmelidir. Bu çizimler belirgin bir konu üzerinde fikirler olgunlaştırarak tasarımcıları adapte ederek detaylar ve renk kombinasyonları çalışıp tamamlanarak hazırlanır.
 • Model geliştirilirken çalışma ön, arka, yan, yarı yan ve tasarımın özelliğine göre teknik detaylara girilerek çizilmeli, gerekiyorsa yazı ile desteklenmelidir.
 • Tasarının ilk basamaklarında tasarımcıların çizimleri merkezi bir fikir veya konu etrafında birçok ihtimali deneyerek ve bularak, kaba ve kroki şeklinde olacaktır.

Günümüzde Hazır Giyim Tasarımı:

 • İlk aşamada tasarımcı giysinin özelliklerini ve yapısını çizerek ortaya çıkarır.
 • Tasarlanan giysiye ait kalıplar oluşturulur ve kalıpların modele uygun olup olmadığı kontrol edilir. Tasarım ideal müşteri ölçülerindeki bir model olarak düşünülmelidir. Kalıpların oluşturulmasından sonra serilendirme işlemi yapılır. Ana model baz alınarak orantısal olarak alt ve üst bedenler oluşturulur.
 • Giysinin tüm bedenleri aynı anda dikime girer. Her makine işçisi giysinin bir bölümünü dikmekle görevlendirilir.
 • Dikim işlemi tamamlanmış giysiler ütü ve paket yapılarak satılması için mağazaya gönderilir.

Gelecekte Hazır Giysi Tasarımı

 • Müşteri kendi zevki doğrultusunda istediği elbiseyi tasarlayacaktır.
 • Üç boyutlu vücut taraması yapılarak müşterinin kendine ait ölçüleri elde edilecektir. Böylece müşterinin üzerine tam oturacak bir giysinin oluşturulma aşaması başlayacaktır.
 • İstediği giyside kullanılacak olan kumaşı ve tasarım özelliklerini bilgisayar ekranında çeşitli açılardan görebilecektir.
 • CAD sistemleri kullanılarak giysi kalıpları müşterinin vücut ölçülerine uygun şekilde hızlı bir şekilde hazırlanacaktır. Ayrıca kişiye özel üretim de bu sistemler sayesinde yapılabilecektir.
 • Her yönüyle müşteriye özel üretilmiş giysi adresine yollanacaktır.

Kaynak: Prof.Dr. Binnaz KAPLANGİRAY

http://tekstil.uludag.edu.tr/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir