ÖRME KUMAŞ HATALARININ SİSTEMATİK SINIFLANDIRMASI

hata
Tarafından | 6 Mart 2022

Örme Kumaş Hatalarının Sistematik Sınıflandırması

Bu çalışmanın yapılmasındaki amaçlardan biri yukarıda belirtildiği üzere örme kumaş hatalarının sınıflandırması konusunda yapılan kavram karmaşıklığı ve yanlış gruplamaların önüne geçmektir. Bu bağlamda yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda, örme kumaş hatalarının öz niteliklerine göre sınıflandırıldıkları takdirde yaşanan sınıflandırma hatalarının önüne geçilebileceği öngörülmüştür.

Kumaş hatalarının sistematik sınıflandırılması üzerine belirli öznitelik kümeleri bir gruplama ya da kodlama uygulayan çalışmalar dokuma kumaşlar için yapılmış rastlanmış ancak örme kumaşlar için benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, örme kumaş hatalarını tanımlamak için 5 farklı öznitelik kümesi öngörülmüştür. Öznitelik kümeleri tanımlanırken, her kümede yer alabilecek karakteristik özellikler de ayrıca belirlenmiştir. Dolayısıyla her bir hata için bu öznitelik kümelerinde yer alan karakteristikleri ayrı ayrı tanımlanarak kategorize edilecektir.

Hata kavramının öznitelik kümeleri olarak kullanılmak üzere aşağıdaki alanların tanımlanması uygun görülmüştür.

Hatanın Konum (Yön) Özellikleri: Hatanın ürün ya da yüzey üzerindeki konumu ve yer alma biçimine göre karakteristikleridir. Bu özniteliğe göre yapılan sınıflandırmada örme kumaş hataları boyuna, enine, rastgele ve yüzeysel hatalar olmak üzere 4 biçimde incelenmektedir.

Hatanın Fiziksel/Görsel Karakteristikleri: Hatanın yüzeyde görünümüne/biçimine dair fiziksel karakteristikleri bazında ayrıştırıldığı bir özniteliktir. Bu özniteliğe göre yapılan değerlendirmede örme kumaş hataları için: Bant, boşluk, boyuna çizgi (iz), desen kusuru, doğrusal çizgi (iz), eğrisel çizgi (iz), kabartı, noktasal, renk farkı, tümsek, tüylenme ve diğer olmak üzere 12 farklı değer belirlenmiştir.

Hatanın Saptandığı Aşama: Ürün ya da sistem üzerinde hatanın fark edildiği, saptandığı aşamayı tanımlar. Bu öznitelik kriterine göre yapılan sınıflandırmada örme kumaş hataları ham kumaş ve mamul olmak üzere 2 farklı değer alabilmektedir.

Hatanın Şiddeti: Oluşan hatanın ürünle ilgili şartları karşılayamama ya da kullanıma engel olma durumunun kritikliğini ifade eder. Bu özniteliğe göre yapılan sınıflandırmada örme kumaş hataları minör ve majör olmak üzere 2 farklı değer alabilmektedir.

Hatanın Kaynağı (kök neden): Hataya yol açan girdilerin ya da süreç ve aşamaların özellikleri ve ayrıntılarını ifade eder. Hatayı tanımlamada önemli özniteliklerden birisidir. Girdiler bazında malzeme (ham madde), makine, çalışan, ortam ve metot olmak üzere 5 farklı değer olarak, süreç bazında ise iplik üretimi, iğne, örme, boya- terbiye, baskı, apre (bitim) işlemleri, operatör, ortam ve diğer olmak üzere 9 farklı değer olarak incelenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir