TEKSTİLDE PARÇA BASKI

parca baski
Tarafından | 8 Mart 2017

Parça Baskı Nedir?

Parça baskı, kesilmiş giysi parçalarının ya da giysilerin üzerine baskı yapılmasıdır. Örneğin; Konfeksiyon atölyesinde bir ürünün sadece belli bir kısmına baskı yapılması gerektiğinde ya da ön ve arka, kol ve beden arasına dikildikten sonra baskı yapılması gerektiğinde parça baskı yöntemi kullanılmaktadır. Çorap, külotlu çorap, eldiven, tişört, kazak, hazır giysi halinde basılabilirler. Astarlı ve vatkalı giysilerin basılması zordur.

parca baski tisort

Parça Baskı Yapılmış Tişört

Numune Parça Baskı Yapma

Baskı makinesinde seri baskı işlemine geçmeden önce ilk olarak numune baskı yapılır. Numune baskı yapılmasındaki amaç, seri baskıya geçilmeden önce numune mamul üzerinde deseni görmektir. Bilindiği gibi müşteri; basılmış kumaş, resim veya herhangi bir katalogdan gönderdiği desenin kendi mamulüne uygulanmasını ister. Bunun için öncelikle desen çalışması yapılarak elde edilen sonuçlarla negatif hazırlanır. Negatiflerin pozlandırma işlemi ile şablon kalıbına aktarılmasıyla desenin her rengine göre şablon kalıbı oluşturulur.

El şablon baskı ile numune basılarak müşteriye gönderilir ve olur alındığında üretim aşamasına geçilir. El şablon, baskı işleminde kullanılan şablon kalıbı parça baskı makinesinde de kullanılacaktır. El şablon baskıcılığında baskı ile ilgili bütün şartlar elle yapılır. Rakle basıncı elde edilecek desenin rengini doğrudan etkileyen faktördür. Yine aynı şekilde her renk için belirli bir sıraya göre makineye yerleştirilmiş şablon kalıplarının birbirlerini tamamlayıp tamamlamadığının kontrolü için de önemlidir. Yani şablon kalıplarının aksların birbiri üzerine gelecek şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini görmek gerekir. El şablon baskıcılığındaki çalışma şartları baz alınarak deseni önceden görmek için numune baskı işlemi gerekir. Numune baskı işlemi yapmadan direkt olarak el şablon baskıcılığındaki sonuçlara göre seri baskı işlemine geçilirse ve elde edilen baskı sorunlu ise baskıcı bu durumun getireceklerine katlanmak zorunda kalacaktır.

Parça baskı makinesinde bir önceki faaliyette kalıpların makineye yerleştirilişini, mamulün yerleştirilişini, raklenin seçimini ve ayarlarını öğrenmiştiniz. Seri baskı esnasında palet, bir raport boyu ilerler ve şablonlar basılacak kumaş üzerine indikten sonra aynı anda bütün renklerin baskısı yapılır. Örneğin, üç renkli bir desenin baskısında mamul önce birinci istasyona gelir ve burada birinci istasyon baskı yaparken henüz ikinci ve üçüncü istasyona mamul gelmediği için bu istasyonlar bekler. Birinci renk basıldıktan sonra mamul bir raport boyu ilerledikten sonra birinci ve ikinci renkler basılırken üçüncü rengin bulunduğu şablon bekler. Daha sonra mamul bir raport boyu ilerlemesiyle bütün kalıplar mamul üzerine iner ve baskı işlemi yapılır. Bu hareketlerin sonunda bir mamulün baskı işlemi tamamen bitmiş durumdadır. Bundan sonraki aşamada bütün istasyonlara mal sevkiyatı normale geleceği için her renge ait kalıplar aynı anda mamul üzerine iner ve baskı işleminden sonra aynı anda kalkar. Makinenin bir raport boyu ilerlemesi ve aynı işlemlerin tekrar etmesiyle seri baskı işlemine devam edilir. Numune baskı esnasında basılacak mamullerden bir parça alınır ve makineye yerleştirilir.

Numune baskı işleminde parça baskı makinesi kontrol panelinden numune durumuna alınıp renk sayısı kadar olan şablonun yerleştirildiği istasyonlara yine kontrol panelinden komut verilir. Parça baskı makinesinde numune baskı işlemi gerçekleştirilirken mamul bulunan istasyondaki rengin basımı yapılır. Çünkü numune basımında sadece bir mamul üzerinde desenin durumu ve makinenin ayarları kontrol edilir. Daha fazla parça üzerinde numune baskı yapmak gereksiz fire vermek anlamına gelir.

parca baski yapilisi

Parça baskı yapılışı

Parça Baskı Hataları

Parça baskı makinesinde numune baskı işlemi sonrasında basılmış numune mamul üzerinde baskı sonuçları kontrol edilir.

Numune kontrol aşamasında genel olarak aşağıdaki kontroller yapılır:

  • Numune kontrol aşamasında öncelikle desen kontrolü yapılır. Desendeki renklerin birbiriyle çakışıp çakışmadığı kontrol edilir. Eğer çakışma varsa şablonların ayarları tekrar gözden geçirilir. Hata düzeltilemiyorsa şablonlar yeniden hazırlanmalıdır.
  • Basılmış kumaş üzerinde kirlenmeler oluşabilir. Bu durum, şablonların renk sıralamasının düzgün yapılmadığını gösterir. Şablon sıralamasında genel olarak açıktan koyuya doğru bir sıralama izlenir. Ancak bazı durumlar bu sıralamayı değiştirebilir. Desen içinde açık renkten lap ögeli desenler olabilir. Yani desen üzerinde kapladığı alan en fazla olan desenin açık renkler olması durumunda bu renk son şablon olarak ayarlanabilir. Kirlenme ile karşılaşmamak için şablon sıralamasında rengin açıklık koyuluğunun yanında rengin desen içindeki kapladığı alan da önemlidir.
  • Basılmış kumaş üzerinde lekeler görülebilir. Bu durum, genel olarak şablon üzerinde lak parçalanmışsa veya şablonda parçalanmalar meydana gelmişse oluşur. Hata lak parçalanmasından ise desenin haricindeki yerlerde baskı oluşur. Leke oluşturan şablon tespit edilir. Lakla kapalı olması gereken yerler – kapatılma imkânı var ise- kapatılır. Eğer hata desen içinde geniş bir alanda ise şablon yeniden hazırlanır. Leke, şablonun parçalanmasından oluşmuşsa parçalanan yer tespit edilir. Desen kenarında kalıyorsa bant ile yapıştırılarak kapatılmaya çalışılır. Ancak desen içinde parçalanma meydana gelmişse şablon kalıbı yeniden hazırlanır.
  • Desenin bazı yerlerinin basılıp bazı yerlerinin basılamaması görülebilir. Bu durum, genel olarak baskı patının hazırlanması esnasında bazı maddelerin iyi çözünmemesinden dolayı bu maddelerin topaklaşıp şablon gözeneklerini tıkaması sonucu oluşur. Bu hatayı önlemek için baskı patında zor çözünen maddelerin ayrı bir yerde tamamen çözündükten sonra baskı patına eklenmesi gerekir. Bu hatanın başka bir sebebi rakle basıncının ve açısının iyi ayarlanmamasıdır. Rakle ile ilgili ayarlar tekrar gözden geçirilir ve hatanın önüne geçilir.

Parça Baskı Makinesinin Çalıştırılması

Numune baskı işlemi yapıldıktan sonra hatasız sonuç elde edilmişse seri baskı aşamasına geçilir. Bunun için makine kontrol panelinden seri baskı konumuna getirilir. Baskı işleminin yapılacağı istasyonlara kontrol panelinden yönlendirilerek baskı işlemi için başlama düğmesine basılır. Baskı işlemi esnasında istasyonlar kontrol edilmelidir. Baskı patı azalan istasyonlara pat beslemesi zamanında yapılmalıdır. Basılan mamulün makine çıkışında da kontrolü yapılır. Herhangi bir sorun görüldüğünde makine durdurularak gerekli müdahale yapılır.

Baskı Sonrası Kalıpların Bakımı ve Temizliği

Baskı sonrası kalıplar makineden dikkatli bir şekilde çıkarılıp yıkama kısmına götürülür. Burada baskıda kullanılan boyar maddenin cinsine göre şablona yıkama işlemi yapılır. Baskı işleminde plastik boya gibi boyalar kullanılmışsa şablon kalıbı önce gaz yağı ile silinir. Gaz yağı ile kalıbın silinmesi sırasında fazla baskı uygulamamak gerekir. Aksi takdirde şablon kalıbında mekanik etkiden dolayı lak olan kısımlarda parçalanma veya şablonda yırtılmalar oluşabilir. Gaz yağı ile dikkatli bir şekilde şablonun üzerindeki baskı patı temizlendikten sonra su ile iyi bir şekilde yıkanır.

Şablon kurulandıktan sonra üzerinde herhangi bir aşınma olup olmadığının kontrolü yapılır. Baskı işleminde pigment boya kullanılmışsa şablon kalıbının temizliği rahatlıkla su ile yapılabilir. Şablon su ile yıkandıktan sonra kontrolü yapılarak şablon raflarına kaldırılır. Yıkama işleminden sonra baskı esnasında tahrip olmuş Şablonların bakımı yapılır. Desen dışında parçalanmalar var ise buraların üzerine bant yapıştırılarak kapatılır. Kalıptaki parçalanma bant ile kapatılamıyorsa yeniden hazırlanır. Şablonda emülsiyon patında sorun oluşmuşsa rötuş yapılarak giderilmeye çalışılır. Bu yolla giderilemiyorsa Şablon kalıbı yeniden hazırlanır

parca baski kalip temizligi

Resim 2.1: Kalıpların Temizlenmesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir