STİLİSTLİK NOKTA TEMEL SANAT EĞİTİMİ

nokta sanat
Tarafından | 9 Mart 2016

Temel sanat eğitimi günümüzde bireyin duyarlılığını arttıran, kendi güçlerini tanımada yardımcı, sosyal alışkanlıklarını geliştiren, yaratıcı düşünen ve yapıcı bireylerin oluşmasını sağlamada önde gelen çok gerekli eğitim sistemlerinden biridir.

Temel sanat Eğitiminin Önemi

Günümüz endüstri çağında birey çağın getirdiği yoğun ve mekanik yaşama ortamında estetik haz duygusundan uzak bir yaşam sürmektedir. Ayrıca çağın getirdiği sorunlara yeni çözüm olanakları sunmak; ancak yaratıcı, araştırıcı güce sahip bireylerle mümkün olacaktır. Bireylere bilimsel eğitimin yanı sıra bunu destekleyecek esnek, özgür, araştırıcı, yapıcı ve deneysel imkanlar sunabilecek sanat eğitiminin de verilmesi gereklidir. Temel sanat eğitimi, bireyin estetik duyarlılığını ve yaratıcılığını geliştiren, kendi güçlerini keşfetmelerine olanak sağlayan, sosyal alışkanlıklar kazandıran, doğayı ve insanı seven, duyarlı, yaratıcı, yapıcı, düşünen ve düşüncelerini ifade edebilen çok önemli bir eğitimdir.

Nokta

Nokta tasarım oluşturmada 1. derecede önemli eleman olup diğerlerine başlangıç sağlar.

Nokta: Boyutsuz tasarım elemanıdır. Objektif tanımı ile yer belirleyici bir işarettir. Nokta açık, koyu, büyük, küçük, dağınık, planlı, yan yana gelerek çizgi, eşit aralıklarla kullanılan noktalar yüzey oluşturabilecek etkinlikte kullanılabilir.

stilistlik nokta sanati

  • Yüzey: Üzerinde iki boyutlu çalışmaya olanak veren her türlü alandır.
  • Biçim: Bir nesnenin görme ya da dokunma duyularıyla algılanabilmelerini sağlayan kendine özgü gerçekliğidir. Her biçimin kendine özgülülüğü vardır. Bir kürenin yuvarlaklığı ve küpün de köşeleri gibi… Biçim çizginin hareketinden doğar, iki boyutludur uzunluğu ve genişliği vardır, derinliği yoktur, kapalıdır. Biçim nesnelerin sınırını niteler.
  • Form: Dar anlamı ile form, bir yüzeyin sınırlanarak, ötekisinden ayrılmasıdır. Diğer bir tanımı ise bir bütünün karakteristik tüm özelliklerini taşıyan genel görünüş formdur. Form üç boyutlu anlatımdır.
  • Etüt: Tasarım sürecinde alanında ele alınan konuyu tüm ayrıntılarıyla inceleyerek gözlemlerini çizim teknikleriyle görselleştirmektir.

Noktanın Plastik Sanatlardaki Önemi

Plastik sanat; Sözlük anlamı ile üç boyutlu anlatımı olan sanatların ismidir. Resim, heykel, mimari sanatları bu ad altında ele alınır. Biçimlendirmenin ilk elemanı olan nokta, düzen içerisinde sözü bulunan bir elemandır. Noktanın yüzey üzerinde sayıları arttıkça etkileri de değişik olur. Tek başına durgunluğu ifade eden nokta çoğaltıldıkça giderek dinamizme, ritme ya da kargaşaya dönüşebilir. Noktalar yan yana geldiklerinde birbirleriyle ilişkiye girer. Bu bağlantı bazen çizgiselliğe bazen de lekeselliğe dönüşebilir. Noktanın yanına ikinci bir nokta geldiğinde kompozisyon ilkeleri başlar. Nokta bulunduğu yer ve çevreye göre noktadır. Evren içinde dünya noktadır. Çok uzakta bir uçak da nokta izlenimi verir. Renk olarak da gri imajı verir. Nokta tek başına durağandır. Noktaların, büyüklük küçüklük farkları, ışık ve renk değişiklikleri, yan yana gelişlerinde aralık ve sıralanış farklılıkları zengin görsel etkiler elde edilmesine olanak sağlar. Yüzeyde sıklaşıp seyrekleşen noktalar açık koyu etkisi yaratır. Bir merkeze doğru sıklaşarak toplanan noktalar, birleşme ve toplanma; merkezden giderek uzaklaşan noktalar dağılma, patlama etkisi sağlar. Noktanın yüzeyde yön değiştirerek sıklaşıp seyrekleşmesi hareket etkisi gösterir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir