TARIM TEKNİK TEKSTİLLERİ (AGROTECH)

tarım teknik tekstil agrotech
Tarafından | 10 Haziran 2018

TariktekTarım teknik tekstilleri; tarımsal ürünlerin paketlenmesi, bitkilerin büyüme sürecinin hızlandırılması, ürünlerin UV ışınlarından korunması, tarımsal alanların ilaçlanması, yabani otların büyümesinin önlenmesi, tarımsal amaçlı drenaj ve erozyon kontrolü, besicilikte hayvanların hava şartlarından korunması, balıkçılık vb. gibi pek çok alanda çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu uygulama alanlarında teknik tekstiller; ağlarda, çuvallarda, bitkilerin korunması için gölgeliklerde, seralarda, filizlendirme aşamasında tohumların korunmasında, zemin kuvvetlendirmede, koruyucu giysilerde, buzlanmayı önleyici örtülerde, hortumlarda, filtrelerde vs. birçok farklı amaçla kullanılmaktadır.

Tarım tekstillerinde kullanılan teknik tekstil ürünleri dokuma, örme ya da nonwoven şeklinde üretilebilmelerinin yanı sıra çeşitli bitim işlemleri ile de özellik kazanabilmektedirler. Tarım tekstilleri için bu üretim yöntemlerinden en çok tercih edileni ise nonwoven yüzeylerdir. Nonwovenlar arasında ise özellikle ‘spunbond’ kullanımının artış gösterdiği görülmektedir.

agrotech

Nonwoven yüzeyler gölgelik, termal yalıtım malzemesi ve yabani ot önleyici olarak kullanılmalarının yanı sıra, tarım alanında tohum çimlendirmede, hazır çim üretiminde, bitkilerin dona, yağmura ve haşerata karşı korunmasında, erozyon kontrol sistemlerinde ve bunlara benzer birçok faaliyette kullanılmaktadırlar.

Erozyon kontrol sistemlerinde; bitkisel kökenli nonwoven kumaş tercih edilmesinin en önemli sebebi dayanıklılığıdır. Buna karşılık olarak, sentetik liflerle oluşturulmuş yüzeylerin en büyük avantajı ise uzun zaman uygulama alanında kalabilmeleridir.

agrotech

Şekil 1. Ürün koruma

Dokuma kumaşlar, bitki ve meyveleri güneşin zararlı ışınlarından korumak için gölgelendirme amacıyla kullanılmalarının yanı sıra tavuk kümeslerinde duvar olarak da kullanılabilmekte, böylece de hayvanların hava almaları sağlanırken maliyet düşürülmektedir. Seralarda bitkileri böcek ve haşeratlardan korumak amacıyla kullanılan böcek perdeleri de dokuma olarak tasarlanarak gözeneklerin böceklerin giremeyeceği boyutlarda olması sağlanabilmektedir.

İyi bir tarım tekstili ürünü, olumsuz iklim koşullarında bozulma göstermemesi için yeterli mukavemet ve iyi geçirgenlik karakteristiklerine sahip olmalıdır. Ürünün özellikleri üretildiği ham maddelere (liflere) ve üretim koşullarına bağlıdır. Günümüzde; jüt, sisal gibi ağır klasik tekstillerin yerini daha hafif ve uzun ömürlü sentetiklere, özellikle propilene bırakmasıyla bu uygulamalar daha da yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda özellikle nonwoven üretim tekniği ve bunlardan üretilen kumaşların kullanım oranı artış göstermektedir.

agrotech

Resim.2: Zemin kaplama örtüleri

Türk tarım sektörünün en önemli sorunlarından olan hasat öncesi ve sonrası ürün kayıplarının en aza indirgenmesi, üretimde verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi açısından bakıldığında, tarım teknik tekstilleri ülkemiz için önemli bir potansiyel arz etmektedir. Ayrıca, katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretilmesinde tarım teknik tekstillerin kullanılması, bu ürünlerden elde edilebilecek verimlerin artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

tarım teknik tekstil agrotech

Şekil 3. Gölgelendirme Ağları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir