AMORF VE KRİSTALİN BÖLGE

amorf ve kristalin
Tarafından | 2 Eylül 2022

Liflerin İç Yapısı

Zincir moleküllerinin dizilişlerine bağlı olarak bir lifte amorf ve kristalin olarak 2 ayrı kısım vardır. Amorf bölgede polimer yapıları düzenli ve belirli bir formda yapıda değildirler. Kristalin bölgede ise polimer yapılar düzenli bir dizilişe sahiptir.

Kristalin bölge life mukavemet, amorf bölge ise life esneklik verir. Su ve boya gibi küçük moleküllü yapıdaki maddeler amorf bölgesi içerisinde kolayca yayılabilirken kristalin bölge içerisine geçemezler.

Liflerin özelliklerini büyük ölçüde kristalin ve amorf bölge oranları belirler.

amorf ve kristalin bolge1Lifler lifsel demetlerden oluşur. Her bir fibril veya lifçik uzun zincirli makromoleküllerden oluşur. Bitkisel liflerde zincirler genelde selülozdandır. Hayvansal liflerde ise proteinlerdir. Bitki selülozu selüloz esaslı yapay liflerin üretilmesinde hammadde olarak kullanılır. Sentetik lifler ise sentetik polimerlerden yapılır. Temel hammaddesi ise petroldür.

Amorf ve Kristalin Bölgeler

Polimerlerin zincir moleküllerinin dizilişlerine bağlı olarak bir lifte amorf ve kristalin olarak iki ayrı kısım vardır.

Amorf bölge (Alm. amorphe Zone, amorpher Bereich, Fr. zone amorphe, İng. amorphous region), lif yapısında yer alan bazı polimerlerin arasındaki bağların yetersiz olmasından dolayı su ya da çeşitli çözeltilerin lif yapısına kolay girebildiği kısımlardır. Amorf alanlar, kendine özgü bir biçimi olmayan kısımlardır. Amorf bölgede, polimer yapıları düzenli olmayıp belirli bir formda ve yapıda değildirler.

Kristalin bölge (Alm. kristalline Zone, kristalliner Bereich, Fr. zone cristalline, İng. crystalline region), lif yapısı içindeki polimerlerin arasındaki bağların sıkı olmasından dolayı su ya da çözeltilerin lif yapısına kolay giremediği bölgelerdir. Kristal bölge de denilmektedir. Kristalin bölgede polimer yapılar düzenli bir dizilişe sahiptir. Kristalin bölge, life; mukavemet, amorf bölge ise life esneklik özelliği kazandırmaktadır.

lifler

amorf ve kristalin bölgeler

Üretim sürecinde polimerin gördüğü ısıl ve mekanik işlemler üretimi yapılan liflerin, kristalin ve amorf bölge oranlarını doğrudan etkilemektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir