CERRAHİ İPLİK ÖZELLİKLERİ TERMİNOLOJİSİ

sutur ozellikleri
Tarafından | 12 Nisan 2021

Ameliyat İpliği Tanımı

Bir ameliyat ipliği, cerrahi sebepler yüzünden açılan veya tesadüfen kesilen vücut dokularını, yaranın iyileşmesini sağlanıncaya kadar birbirine yaklaştırmak, protezleri dokulara birleştirmek, kanamayı veya diğer akışkan sızıntıları önlemek amacıyla kan damarlarını veya kanal gibi ayrılmış boru şeklindeki yapıların uçlarını bağlamak için kullanılan doğal veya sentetik orijinli, steril cerrahi dikiş malzemesidir.

Sterilite

Cerrahi iplikler imalat işleminin sonunda sterilize edilir. Cerrahi iplikler steril bariyer sistemini sterilizasyondan paketi ameliyathanede açıncaya kadar koruyacaktır.

Minimum Doku Reaksiyonu

Cerrahi iplikler alerjik veya kanserojen vs. olmamalıdır. Cerrahi ipliklerin biyo-uyumlulukları çeşitli biyolojik testlerle kanıtlanmaktadır.

Eşit Çap

Cerrahi iplikler her bölümünde aynı çapa sahip olmalıdır.

Emilebilir İplikler

Bu cerrahi iplikler vücut sıvıları tarafından hidrolize edilir. Emilme işlemi sırasında, doku desteği azalır ve daha sonra sütür emilmeye başlar. İlerleme süresince cerrahi iplikte kütle / hacim kaybı gerçekleşir.

Kopma Mukavemeti

İplik kopması sırasındaki çekme dayanımı sınır değerleri.

Kapilarite

Absorbe edilen sıvı, birçok istenmeyen materyal ve organizma ile birlikte sütür boyunca transfer edilebilir. Bu istenmeyen bir durumdur ve yaranın iltihabına neden olur. Multifilament sütürlerin kılcal etkileri, monofilament sütürlerden daha fazladır.

Elastikiyet

Sütür materyalinin çekme yöntemiyle uzamasını ve ardından serbest bırakıldığında sütürün orijinal uzunluğuna geri dönmesini tanımlayan bir terimdir. Esneklik sütürlerde tercih edilen bir özelliktir. Sonuç olarak, sütürü yaraya implante ettikten sonra sütürün

  • Yarada oluşan ödem nedeniyle dokuları germeden veya kesmeden uzatarak yaranın iki parçasını uygun pozisyonda tutması,
  • Ödemin yeniden emilmesinden sonra yaranın geri çekilmesi üzerine orijinal uzunluğa geri dönmesi beklenmektedir.

Böylece maksimum yara desteği sağlar.

Sıvı Emilimi

Emilebilir sütürler sıvıyı emebilir. Bu istenmeyen bir durumdur ve kılcallık etkisi ile dikiş boyunca enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir.

Kopma Mukavemeti

Sütürün kopması için gereken kuvvet olarak tanımlanır. Dikişin mukavemeti, implantasyon sonrası azalır. Çekme mukavemeti sütürün çapı ile ilgilidir ve sütür çapı arttıkça kopma mukavemeti de artar.

Düğüm Kopma Mukavemeti

Bir sütürün en zayıf noktası düğümdür. Bu nedenle, sütürlerin kopma mukavemeti düğümlü formda ölçülür. Düğümlü bir sütür, aynı fiziksel özelliklere sahip düz bir sütürün 2/3 gücüne sahiptir. Uygulanan her düğüm, sütürün çekme dayanımını 0 ila 0-1 oranında azaltır.

Düz Çekme Mukavemeti

Sütürü doğrusal biçimde koparmak için gereken kuvvet olarak tanımlanır.

Düğüm Mukavemeti

Düğümün kaymasına neden olabilecek kuvvet olarak tanımlanır. Statik sürtünme katsayısı ve dikiş malzemesinin plastisitesi, düğüm mukavemeti ile ilgilidir.

Hafıza

Bir sütürün formunu kolayca değiştirememesi olarak tanımlanır. Güçlü hafızalı dikişler, sertliklerinden dolayı ambalajlarından çıkarıldığında, implantasyon sırasında ve sonrasında sarım formlarına dönme eğilimindedir. Güçlü belleğe sahip dikişlerin implantasyonu zordur ve zayıf düğüm güvenliğine sahiptirler.

Emilemeyen Sütürler

Vücut sıvıları veya enzimler tarafından hidrolize edilemeyen sütürlerdir. Epitel dokusunda kullanılıyorsa, dokular iyileştikten sonra çıkarılmalıdır.

Plastisite

Bir sütürün kuvvetini koruması ve gerildikten sonra orijinal uzunluğuna geri dönme kapasitesi olarak tanımlanır. Yüksek plastisiteli sütürler, yaranın üzerinde ödem oluşmasına bağlı olarak dokuları germeden veya kesmeden uzayarak dokudaki dolaşımı engellemez. Bununla birlikte, ödemin yeniden emilmesinden sonra yaranın geri çekilmesi üzerine uzamış sütür, yara kenarlarının doğru bir şekilde yaklaştırılmasını sağlayamaz.

Bükülebilirlik

Sütür malzemesinin kullanım kolaylığıdır; Düğüm gerginliğini ayarlama ve düğümleri sabitleme yeteneği

Yara Açılma Kuvveti

Yara kenarlarının ayrılmasının meydana geldiği iyileşen bir yaranın çekme dayanımı sınırı

Faydalanılan kaynaklar; https://katsanas.com/cerrahi-iplik-ozellikleri-terminolojisi/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir