GİYSİ ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMLERİ

olcu alma
Tarafından | 22 Nisan 2017

Ölçü Almada Kullanılan Araç ve Gereçler

 • Mezür: İnce muşamba veya yumuşak plastikten yapılan, 150 cm boyunda, şerit şeklindeki ölçme aletidir. Her iki yüzü de cm ve mm’lere bölünmüştür.
 • Cetvel: Plastik veya tahtadan çeşitli şekillerde ölçme ve çizimlerde kullanılır.
 • Kağit- Kalem: Ölçüleri yazmak için kullanılır.

Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar

 • Ölçü alınırken kullanılacak mezür, kalem, kağıt gibi malzemeler hazır bulundurulmalıdır.
 • Ölçüsü alınan kişinin vücut yapısına dikkat edilmeli, simetrik olmayan bedenler dikkate alınmalıdır.
 • Ölçü alan ve alınan kişinin vücut temizliğine dikkat etmesi gerekir.
 • İç giyimi düzgün olmalı, devamlı giyilecek olan korse vb. gibi iç giyimler ölçü alınırken de giyilmelidir.
 • Ölçüsü alınan kişi normal duruşu nasılsa ölçü alınırken de duruş şeklini değiştirmemelidir.
 • Ölçü alınırken bolluk vermeden, fazla sıkmadan ölçü alınmalıdır.

Temel Ölçüler

Temel Ölçünün Tanımı: Vücut üzerinden alınan ölçülerdir.

 • Bütün boy (Bb) : Kişinin baş dahil çıplak ayakla alınan boy ölçüsüdür.
 • Beden (Bd): Göğsün en yüksek yerinden yere paralel olarak alınan ölçüdür.
 • Bel (Bl) : Bel çukurundan ve yere paralel olarak alınan ölçüdür.
 • Kalça (Klç): Kalçanın en geniş yerinden yere paralel olarak alınan ölçüdür.
 • Kol boyu (Kb): Kol dirsekten hafifçe kıvrılmış durumdayken, omuz başından bilek kemiğine kadar alınan ölçüdür.

Yardımcı Ölçüler

Yardımcı Ölçünün Tanımı: Temel ölçüler esas alınarak hesaplanan ve vücut üzerinden de alınabilen ölçülerdir. Ölçülerin tam olarak başlangıç noktası kestirilemediğinden vücut üzerindeki yerleri bilinmeli ancak ölçüler vücut üzerinden alınmamalıdır.

Yardımcı ölçüler iki gruba ayrılır;

 1. Uzunluk ölçüleri,
 2. Genişlik ölçüleri

Uzunluk Ölçüleri

 • Koltuk derinliği (Klt.Dr.) : Arka yaka ortasından kol oyuğuna kadar olan uzunluktur.
 • Arka uzunluk (Au): Arka yaka oyuntusundan bele kadar olan uzunluktur.
 • Kalça düşüklüğü(Kd): Bel ile kalça arası yandan ölçülür .
 • Elbise boyu(Eb): Arka yaka oyuntusundan etek boyuna kadar olan uzunluktur.
 • Arka yaka(Ay): Formül ile bulunur.
 • Göğüs düşüklüğü1(Gd): Arka yaka oyuntusu ortasından göğsün en yüksek noktasına kadar alınır.
 • Göğüs düşüklüğü2(Gd): Göğüs düşüklüğü 1٪ (eksi) arka yaka
 • Ön uzunluk 1 (Öu) : Arka yaka oyuntusundan ön bele kadar olan uzunluktur.
 • Ön uzunluk 2 (Öu) : Ön uzunluk I ٪ arka yaka
 • Beden boyu (Bb1) : Baş hariç enseden yere kadar alınır.
 • Beden boyu [diz] (Bb2) : Baş hariç enseden dize kadar alınır.
 • Üst kol boyu (Ükb) : Omuzdan dirseğe kadar alınır.
 • İç kol boyu (İkb) : Kol altından bileğe kadar alınır.
 • Yan boy (Yb) : Belden yere kadar alınır.
 • İç boy (İb) : Ağ bitiminden yere kadar alınır.

Genişlik Ölçüleri

 • Arka genişlik (Ag) : Sırtta iki kol takım yeri arasında yere paralel olarak alınır.
 • Koltuk genişliği (Klt. G.) : Formül ile bulunur.
 • Ön genişlik (Ög) : Önde iki kol takım yeri arasında yere paralel olarak alınır.
 • Omuz genişliği (Og) : Boyun ile omuz başı arası ölçülür.
 • Üst kol genişliği (Ükg) : Üst kolun en geniş yerinden yere kadar alınır.
 • Bilek genişliği (Bg) : Bilek kemiği üzerinden alınır.
 • Boyun çevresi (Bç) : Bedende yakanın takılma yerinden alınır.

olcu alma

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir