JAKARLI ÖRME KUMAŞ ANALİZİ

orgu jakar analiz
Tarafından | 2 Ağustos 2017

Örgü analizi yazımızda  öğrendiğiniz tek ve çift plaka jakarlı örgüleri veya yeni elde edilmiş, tek ve çift plaka jakarlı örme makinelerinde örülmüş kumaşların analizini yapabileceksiniz. Kumaş analizindeki işlem basamakları farklı özelliklere sahip tek ve çift plaka jakarlı örgülü kumaşları analiz etmenize yardımcı olacaktır.

Jakarlı örme kumaşlarda genel olarak örme kumaş numuneleri bire bir sökülerek veya yüzeysel inceleme ile raporları belirlenebilir. Rapor boyutunda, (enine ve boyuna) iplik veya iğnenin hareketleri tek tek desen kâğıdına ya da bilgisayara işlenir.

Harcanan iplik miktarı, iplik özellikleri, ilmek çubuk – satır sıklıkları, makine inceliği ve kumaş gramajı hesaplamaları ile numune kumaş özelliklerini taşıyan yeni kumaş üretimi yapılabilmektedir.

SimetriDesenprogrami

Desen programları

Örme Kumaş Analizinde İşlem Basamaklarını Uygulama

 • Örgü analizini yapma:
  • Kumaş örme tekniğinin belirlenmesi
  • Örme kumaş plaka sayısının belirlenmesi
  • İğne hareket raporunun belirlenmesi ve desenlendirme sistemine· uyarlanması
 • İplik özelliklerini belirleme
  • İplik cinsi
  • İplik numaralandırılması
 • Kumaş ilmek çubuk sıklığını belirleme
 • Kumaş ilmek sıra sıklığını belirleme
 • Örme kumaşın örüldüğü makine inceliğinin belirlenmesi
 • Kumaş gramajını belirlemek
 • İlmekteki iplik uzunluğunu belirleme

Örgü Analizini Yapma

Örgü analizinin yapılabilmesi için belirlenmesi gereken özellikler vardır. Bu özellikler aşağıda anlatılmıştır.

İplik Özelliklerinin Belirlenmesi

Belirlenen örme kumaş numunesinden ipliklerin sökülerek iplik cinsinin ve iplik özelliklerinin belirlenmesi amacını taşımaktadır

İlmek Çubuk Sıklığı Belirlenmesi

İlmek çubuk sıklığını bulmak için istenilen alan (1 cm veya 1 inç ) işaretlenir. Lup veya büyüteç yardımıyla göz takibi yapılarak sayılır. Örme kumaşın esnekliği nedeniyle kumaş formunda bozulma olabileceğinden sağlıklı değere ulaşmak için birim mesafenin en az 10 kat alan içindeki çubukların sayılması ve 1 birim mesafedeki çubuk sayısına çevrilmesi uygundur.

İlmek Sıra Sıklığının Belirlenmesi

İlmek satır sıklığını bulmak için istenilen alan (1 cm veya 1 inç ) işaretlenir. Lup veya büyüteç yardımıyla göz takibi yapılarak sayılabileceği gibi işaretli bölge arasındaki ilmek satırları sökülerek de satır sıklığı tespit edilir. Örme kumaşın esnekliği nedeniyle kumaş formunda bozulma olabileceğinden sağlıklı değere ulaşmak için birim mesafenin en az 10 kat alan içindeki satırların sayılması ve 1 birim mesafedeki satır sayısına çevrilmesi uygundur.

Örme Kumaşın Örüldüğü Makine İnceliğinin Belirlenmesi

lup

Lup (büyütec)

Örülen kumaşın örüldüğü makine numarası, ham kumaşın enden çekme değerlerinin bulunan ilmek çubuğu sayısının üzerinden oranlanmasıyla belirlenir.

Mamul hâldeki örme kumaşlarda çekme, gördüğü apreler nedeniyle büyük farklılıklar gösterebilir. Bunun için apre çekmeleri mutlaka dikkate alınmalıdır.

Elinize gelen numune kumaşın hangi makine inceliğinde örüldüğünü bulabilmek için 1 inçteki ilmekleri saymanız yeterli gelmemektedir. Örgü sırasındaki çekmelerden dolayı örme kumaşın plaka üzerindeki kumaş eni ile merdane çıkış eni farklılık gösterecektir. Çekme hesaplamasını en çok etkileyecek değer kumaşın örgüsüdür. Örgü esnasında yapılan askı atlama gibi ilmek hareketleri değerlerde değişkenlik yaratacaktır. Buna göre işletmelerde uygulamalar sonucunda tespit edilmiş değerler dikkate alınarak tablo doluşturulmuştur.

 • Tek plakalı atkılı örmede enden çekme değerleri, % 5–35 arasındadır.
 • Düz örgüde (süprem) bu oran % 5–20 arasındadır.
 • Çift plakalı atkılı örmede enden çekme değerleri, % 5–65 arasındadır.
 • Düz örme (dolu iğne) örmede enden çekme değeri % 5-10

Kumaş Gramajının Belirlenmesi

Yuvarlak örme kumaşlarda gramaj alırken iki yöntem kullanılır. Birinci yöntemde, gramaj aleti ile alınan kumaş parçası hassas terazi ile tartılarak gramajı hesaplanır. İkinci yöntemde ise elde bulunan numune kumaşın en ve boyu hassas bir şekilde cetvel veya metre ile ölçülerek alanı hesaplanır. Hassas terazide tartılır, çıkan değer elde edilen yüzey alanı ile orantılanarak metrekare ağırlığı hesaplanır.

Düz örme (triko) kumaşlarda ise gramaj genellikle parça olarak veya ürün olarak hesaplanır.

İplik Uzunluğunun Belirlenmesi

İlmek iplik uzunluğu bir ilmek oluşumunda harcanan iplik miktarıdır. İplik uzunluğu hesaplanırken belirli sayıdaki ilmek çubuğu sayılır ve makasla kesilir, bir ilmek sırası sökülür. Sökülen iplik gerdirilerek ölçülür. Elde edilen uzunluk ilmek çubuğu sayısına bölünür böylelikle iplik uzunluğu belirlenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir