LYOCELL LİFLERİNDE ALKALİ ÖN İŞLEMİ

alkali
Tarafından | 19 Kasım 2019

Tekstil prosesleri içerisinde, selülozik liflerin alkali işlemi, boyama kabiliyetini arttırması ve yüzey özelliklerini iyileştirmesi bakımından önemli bir işlemdir

Alkali tipi ve konsantrasyonu, materyal formu, proses sıcaklığı ve kullanılan yardımcı kimyasallara bağlı olarak, Lyocell liflerinin; mekanik özellikleri ve yapısal özellikleri, yüzey görünümleri, renk özellikleri ve fibrilasyon eğilimleri değişmektedir

Yolaçan, G. (2009), alkali ön işlemin lyocell ipliklerin boyanma, haslık, mekanik ve yüzey özelliklerine etkisi üzerine yaptığı çalışmasında; iki farklı alkali (KOH ve NaOH) kullanmıştır. Çalışmada; lyocell ipliklerin ağırlık kaybının alkali konsantrasyonun arttıkça artma eğiliminde olduğu ve çekme dayanımlarının ise; yine alkali konsantrasyonu arttıkça azaldığı ifade edilmiştir.

Buna karşın; alkali ön-işlem görmüş lyocell ipliklerin boyanma özelliklerinin iyileştiği belirlenmiştir.Alkali ön-işlem görmüş lyocell ipliklerin yıkama ve ter haslıklarının düştüğü, ancak ışık haslıklarında benzer sonuçların elde edildiği ifade edilmiştir. Yüzey özelliklerinin iyileştiği ve alkali ön-işlem görmüş lyocell ipliklerin fibrilleşme eğilimin azaldığı belirlenmiştir.

Şekil 1’de, alkali ön-işlem görmemiş lyocel lifinin SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) görüntüleri verilmiştir. Şekil 2’de ise; alkali ön-işlem görmüş Lyocell liflerinin SEM görüntüleri verilmiştir.
Şekil 1: Alkali işlemi görmemiş lyocell lifleri
Şekil 2: Alkali işlemi görmüş lyocell lifi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir