TEKSTİL HARMAN/HALLAÇ DAİRESİ

tekstil harman hallac
Tarafından | 4 Ekim 2016

Tekstilde Harman Hallaç Bölümü

Bir iplik işletmesinde, üretilmesi planlanan üründe ulaşılmak istenen mamul iplik özelliklerine göre seçilmiş olan ham madde (balya) gruplarının düzgün bir şekilde verilen harman reçetesine uygun olarak karıştırıldığı yer harman-hallaç dairesidir.

Harmanlama yapmaktaki amaç; bir balya veya partide eksik bulunması muhtemel özellikleri, diğer balya veya partide fazlası ile bulunması muhtemel özellikte liflerle karıştırarak telafi etmek ve böylece uygun bir ham madde karışımı ile mümkün mertebe tek tip elyaf kitlesi oluşturmaya çalışmaktır. İyi kalitede iplik üretmek için iyi bir harmanlama şarttır. Karışım ne kadar iyi yapılmışsa iplikte o kadar kaliteli olur. Tekstilde önemli olan lifleri düzgün ve istenen özelliklere göre karıştırmaktır. Böylece en uygun maliyetle istediğimiz kalitede iplik üretebiliriz. Bir harman-hallaç dairesinde istenen özelliğe göre 3 tip harmanlamadan bahsedilebilir.

Harman Çeşitleri Sırasıyla:

  1. Kalite harmanı,
  2. Renk harmanı
  3. Fiyat harmanı’dır

Kalite Harmanı

İplik kalitesine bağlı olarak bir materyalde (elyafta) bulunması gereken mukavemet, renk gibi fiziksel özellikleri farklı kaynaktan gelen diğer materyaller ile karıştırma işlemidir. Burada fiyat harmanı da göz önünde bulundurulur.

Renk Harmanı

Karışımı yapılan materyaller arasında renk farklılıkları olabilir. Özellikle doğal elyaf grupları içerisinde bu fark daha da belirgin bir hal olabilir. Bu sebeple farklı renk tonlarına sahip elyaf gruplarının karıştırılmasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Bu işlem gerçekleştirilmediğinde, ileride materyalin göreceği terbiye ve boyama işlemlerinde problem çıkmasına neden olur. Örnek olarak pamuk elyafı yetiştirildiği bölgenin iklim özelliklerine göre değişik renk tonlarında olmaktadır. Pamuğun temel rengi beyazdır. Ancak yöre bazında kremsi renge doğru değişebilir. Bu yüzden çok zor durumda kalınmadıkça farklı yöre pamukları karıştırılmamalıdır.

Fiyat Harmanı

Üretilecek olan bir ipliğin fiyatı, piyasada geçerli olan fiyatların üzerinde bir maliyete üretilmemelidir. Çünkü materyalin işletme içerisinde göreceği her işlem bir maliyet unsuru olarak karşımıza çıkacaktır. Bu sebeple harmanlama yapacağımız balyalarım fiyatlarını da göz önünde tutan bir reçete hazırlayarak harmanlama yapılmalıdır. Ayrıca işletme içindeki döküntülerde uygun bir şekilde kullanılıp yeniden üretime katacak bir sistem geliştirmelidir. Bu hem artık materyallerin geri kazanılmasını, hem de maliyetin düşmesini sağlar.

harman-hallac

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir