TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE ISI VE NEM TRANSFERİ

terli elbise
Tarafından | 28 Temmuz 2018

Isı ve Nem Transferi

Isı transferi, yüksek sıcaklıktaki ortamdan düşük sıcaklıktaki ortama iletilen enerji oranını ifade etmektedir. Isı transferi iki ortam aynı sıcaklık ve dengeye ulaşıncaya kadar devam eder. İletilen enerji oranı ortamlar arasındaki sıcaklık farklılığına ve direnç derecesine bağlıdır.

Isı enerjisi; iletim, taşınım ve ışınım mekanizmalarında veya bunların kombinasyonunda oluşabilir . Tekstillerin içerisinde ısı transferi genellikle üç farklı formda yer almaktadır. Birinci form, kuru koşullarda gerçekleşir ve iletim, taşınım ve ışınım mekanizmalarını içerir. İkinci form, istemsiz terin difüzyonunu içerir. Son form ise sıvı terin difüzyonunu içerir.

Toplam ısı transferi; kuru ısı transferi, nem ve sıvı transfer bileşenlerinden meydana gelmektedir.

Tekstil materyallerinden su buharı transferi difüzyon, absorbsiyon/desorpsiyon ve taşınım gibi farklı süreçlerle sağlanır. Gözenekli (geçirgen) bir yapıdan sıvı transferi ıslanma ve kılcal ıslanma olmak üzere iki sırasal işlem gerektirir ve sıvı yayılımında ilk süreç ıslanmadır.

Terleme durumunda, kılcal ıslanma konfor hissini sürdürmede en etkili süreçtir. Yüksek kılcal ıslanma özelliğine sahip giysilerde ciltten gelen nem kuru his vererek kumaşa yayılır ve sıvının yayılması nemin kolaylıkla buharlaşmasını sağlar. Sıvı, lifleri ıslatınca lifler arasındaki boşluklara ulaşır ve kapiler basınç yaratır. Sıvı bu basınçla zorlanır ve kapiler boyunca gözeneklerin dar sınırlarında içbükey eğim derecesine göre çekilir.

Islanma daha geniş bir tanımlamayla katı yüzey üzerinde termodinamik etkileşimlerle bir sıvının taşınması olarak tanımlanmış bir süreçtir ve lif, iplik veya kumaşın sıvıyla temasının başladığı andaki davranışı açıklamak için kullanılır. Kılcallık ise sıvının kapilar kuvvetler etkisiyle gözenekli bir yapıda kapilar kanallar içinden hareketliliği olarak tanımlanabilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir