DERİ BOYAMA İŞLEMİ

deri boyama
Tarafından | 30 Kasım 2016

Deriyi Boyama

Boyama sırasında emek, enerji ve taşıma maliyetini düşürmek için büyük partiler halinde boyama yöntemi kullanılır. Boyama metotları esas itibariyle kesiksiz (fırça ve tabanca) boyama ve kesikli (dolap) boyama olmak üzere iki kısma ayrılır.

Bunlar:

  1.  Diskontinü (Kesikli) boyama (dolap boyama)
  2.  Kontinü (Kesiksiz) boyama (fırça ve pistole boyama)

Diskontinü boyama (kesikli boyama) Yöntemleri

  • Flotte ile Dolap Boyaması: Her dolap boyamasında en önemli olan; flotte ve ilave edilen maddelerle, boyar madde ve derinin etkin ve çabuk karıştırılmasıdır. Bu şartlar yeterince yerine getirilmediği takdirde, elde edilen derilerde yeterli bir düzgünlük sağlanamaz.
Deri boyama dolabi

Deri boyama dolabi

Küçük partiler özel boyama dolaplarında 12–15 devir/dk. işlem görürler. Boyama dolaplarının yükseklikleri ve tur fazlalığı boyanacak malzemelerin iyice karışmasını sağlar. Boyama işleminin gidişini etkileyen en önemli faktörlerden biri, dolabın yapıldığı malzemedir. Dolabın tahtadan ya da metalden yapılması temizliği açısından önemlidir. Flotte ile dolap boyamasına; flotte miktarı, ısı, kullanılan boyarmaddelerin özelliği, dolabın devir/dak. sayısı vb. etki eden pek çok faktör vardır

  • Flottesiz Dolap Boyama: Flotteli dolap boyamada olduğu gibi dolap içinde yapılır. Flotte miktarı az olduğundan bu isimle anılır.
  • Otomatlarda Boyama: Bölmeli dolaplarda boyama ve mikserlerde boyama olmak üzere iki ayrı şekilde uygulanır. Dolap programlanarak, boya maddesi ve diğer kimyasal maddeler otomatik olarak sırası ile işleme dahil edilir.

Mikserlerde boyama da otomatik dolaplarda olduğu gibidir.

Kontinü Boyama (kesiksiz boyama)Yöntemleri

Bu yöntemde deriler, bir tünel içerisinden belirli bir hızda geçerek yüzey boyaması yapılırlar. Bu yöntem için deriler belirli bir iç sağlamlığına sahip olmalıdır. Çok ince ve yumuşak deriler katlanma ve kırışma olasılığı nedeni ile geçiş yöntemi için uygun değillerdir.

Kontinü boyama makinesi

Kontinü boyama makinesi

  • Kontinü Boyama Makinesinde Boyama: Her deri kontinü makinesinde boyanmaz. Boyama için toz ve sıvı boyama maddeleri kullanılır.
  • Pistole İle Boyama: Bu yöntem günümüzde pistole makineleri ile uygulanmaktadır. Pistole ile boyama yönteminde elde dilen haslıklar dolap boyaması ile kıyaslanabilecek bir niteliktedir. Deriler 18 – 20 metre/dakika bant hızıyla boyanır. Derilerin düz ve kırışıksız olarak banda serilmesi gerekir. Çok az sayıdaki deriler elde pistole ile boyanabilir.
  • Dökme Makineleri İle Boyama: Teknik olarak mümkün olmasına rağmen pratikte pek kullanım bulunamamıştır.
  • Baskı Makinesi İle Boyama: Deri boyamada baskı yöntemiyle boyama en ucuz ve çevreye en az zarar veren yöntem olarak bilinmektedir. Genellikle yüzeyde hataların kapatılması veya deri yüzeyine çeşitli desen vermek amacı ile yapılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir