DOKUMA TEKNİK TEKSTİLLER

dokuma teknik tekstiller
Tarafından | 20 Eylül 2016

Teknik tekstiller, fonksiyonel özellikleri ve teknik performansları için üretilen ürün ve tekstil malzemeleridir. Teknik tekstillerin çoğu lif, iplik ve/veya kalınlığına göre belirli bir yüzey alanına sahip şerit şeklindeki malzemelerden üretilmiş yapılardan oluşur. Teknik tekstiller üretim yapılarına göre dokuma, örme ve dokusuz yüzeyler metotları ile üretilirler. Tekstil kumaşları çoğunlukla dokumadır; ancak örme, keçeleştirme, dantel kumaş oluşumu, ağ doku oluşturma, “nonwoven” işlemleri ve tafting veya bu işlemlerin kombinasyonu ile de üretile bilirler. Kumaşların çoğu iki boyutludur fakat artan sayıda üç boyutlu dokuma teknik tekstil yapıları geliştirilmekte ve üretilmektedir.

Dokuma kumaşlar genellikle birbirine dik açı ile yerleştirilen ve birbirinin etrafından dolanan iki iplik sisteminden meydana gelir. Kumaşın uzunluğu boyunca yerleşen iplikler çözgü iplikleri ve kumaşın bir kenarından diğer kenarına, yani kumaşın bir tarafından diğer tarafına uzanan iplikler atkı iplikleri olarak isimlendirilir. Bu iplikler çoğunlukla kısaca atkı ve çözgü olarak adlandırılır. Üç eksenli ve üç boyutlu kumaşlarda iplikler kumaşa farklı şekillerde yerleştirilir.

Dokunmuş teknik tekstiller kullanım yerine bağlı olarak gerekli ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanırlar. Bu kumaşların mukavemeti, kalınlığı, esnekliği, gözenekliliği ve kullanım süresi değiştirilebilir ve bu özellikler kumaşın örgüsüne, atkı ve çözgü iplik sıklıklarına, ipliklerin ham maddesine, yapısına (filament veya kesikli liflerden üretilmiş), iplik numaraları ve büküm faktörlerine bağlıdır. İpliklerin bağlantı yapması ile oluşturulan diğer kumaş yapılarına göre dokuma kumaşlardan daha yüksek bir mukavemet ve daha stabil bir kumaş yapısı elde edilebilir. Atkı ve çözgü yönünde büyük ölçüde farklılık gösteren özelliklere sahip kumaşlar üretmek için kumaş yapıları (konstrüksiyonları) değiştirilebilir.

İki boyutlu dokuma teknik kumaşların büyük bir kısmı temel örgü kullanılan yapılardır ve bunların en az % 90’lık kısmında bezayağı örgü kullanılmaktadır. Bez ayağı örgü, atkı ve çözgü ipliklerinin aralarında en basit şekilde bağlantı yapmalarıyla üretilen bir örgüdür. Bir atkı ipliği boyunca sırayla bir çözgü`nün üstte ve sonrakinin altta kalmasıyla oluşturulur. Kumaşların özellikleri ipliklerin üretiminde kullanılan lif tipine, ipliklerin tek filamentli, düz, bükümlü veya tekstüre devamlı filament iplik olup olmadığına veya ipliklerin doğal veya sentetik kesikli liflerden yapılıp yapılmadığına bağlıdır. Bir kumaşın sertliği ve dokuna bilirliği de kullanılan iplik ham maddesinin sertliği ile ipliğin büküm faktöründen, yani iplik numarasına bağlı olarak verilen büküm sayısından etkilenir. Bez ayağı örgü kumaşlarda bazı özellikleri elde etmek için bazen çok yüksek bükümlü iplikler kullanılabilir. Elde edilen kumaşlar yüksek esnekliğe sahip olabilir veya yarı mat olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir