HİDROJEN PEROKSİT (H2O2)

hidrojen peroksit
Tarafından | 14 Mart 2020

Hidrojen peroksit (H2 O2 )

(Oksijenli su %3 H2 O2 içerir) oksijen molekülleri arasında tek bağla oluşmuş en basit peroksit olarak bilinir. Orijinal rengi mat mavi iken su ile yaptığı çözeltilerde renk şeffaftır. Hidrojen peroksit ağartma, sterilizasyon ve ticari kimyevi işletmelerde kullanılan kuvvetli, çevreye dost yükseltgen bir maddedir.

Kalıntı bırakmadan yok olur, erişimi kolay ve kullanım alanı geniş bir sıvı kimyasaldır. Dezenfektan etkisi ve evlerde kullanılabilecek kadar yaygın olan hidrojen peroksit; sağlık, tarım, ilaç, tekstil, maden, atık su arıtma, kâğıt üretim sektörü, gıda endüstrisi gibi pek çok alanda farklı amaçlarla güvenle kullanılabilmektedir.

Güçlü bir oksitleme aracı olan hidrojen peroksitin en yaygın kullanım aralıkları % 3-90 arasında değişim göstermektedir ve çevre dostu bir ürün olması tercih sebebidir. Günlük temizlik ve dezenfeksiyon için uygun konsantrasyonlarda kolaylıkla kullanılabilmektedir.

pes wo agartma

Hidrojenperoksit Ağartması

Hidrojenperoksit ağartmasında kullanılan kimyasalların fiyatı hipokloritlerinkine kıyasla daha fazladır ancak hidrojenperoksitin pek çok avantajı vardır.

Avantajları:

  1. Selülozik liflerin hidrojenperoksit ile ağartılması; alkali çözeltilerde kaynama noktasında veya yakınında yapıldığından pişirme ve ağartma aynı zamanda olmaktadır. Sodyumhidroksit ile uzun süreli bir kaynatma, kesiksiz işlemlerin gelişiminde bir engel olmuştur. Bu işlemin elimine edilebileceği anlaşıldığında, kesiksiz işlemlerin hızlı ilerlemesi için  şartlar oluşmuştur.Dahası, doğal liften çıkarılan safsızlıkların bulunması yararlıdır. Çünkü oksijen fonksiyonunu yerine getirmeden önce aşırı oksijen kaybını önleyerek hidrojenperoksit üzerinde stabilize edici bir etki oluştururlar. Oysa hipokloritlerle ağartma yapmadan önce uzun süre NaOH ile kaynatma yapmak suretiyle doğal selülozik liflerden tüm safsızlıkları uzaklaştırmak gerekir. Eğer proteinler uzaklaştırılmazsa kloraminler oluştururlar, bunlar da sıcak alkali şartlar altında (örneğin yıkamada) ayrışarak kahve rengi maddeler oluştururlar. Hidrojenperoksit, proteinlerle reaksiyona girmediği için, ön alkali kaynatma yapmaksızın sürekli bir beyazlık elde edilebilir.
  2. Hidrojenperoksit kullanımını yeğleyen bir diğer önemli düşünce de aşırı ağartma nedeniyle yıpranma riskinin az oluşudur.
  3. Hidrojenperoksit oksidasyonu tarafından selüloz üzerinde oluşturulan başlıca fonksiyonel grupların ketonlar olduğu görülmektedir. Hidrojenperoksit ile okside edilmiş keto grupları aktif değildir, bunun sonucu olarak sararmaya ve rengin geri dönüşüne sebep olmazlar.
  4. Hidrojenperoksit, diğer ağartma maddelerine kıyasla en düşük redoks potansiyeline sahiptir. Bunun sonucu olarak da geniş bir aralıktaki koşullarda ve makinalarda çok çeşitli kumaşlara uygulanabilir. Gerek sıcakta, gerek soğukta, kesikli ve kesiksiz yöntemlerin herhangi biri ile çalışabilir.
  5. Hidrojenperoksitin reaksiyon ürünleri nispeten nontoksik ve zararsızdır. Böylece ağartma departmanında çalışanların etkilenmesi büyük ölçüde azalır. Sodyumklorit ile yapılan ağartmalarda dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi zehirli klordioksit gazı çıkışıdır. Çalışanların emniyeti açısından özel ekipman şarttır.
  6. Hidrojenperoksit ağartması makinalarda korozyona neden olmaz. Özellikle sodyumklorit ile yapılan ağartmalar asidik ortamda ve yüksek sıcaklıkta yapıldığında, ağartmada kullanılan cihazlar paslanmaz çelikten yapılmış bile olsalar zamanla korozyona uğramaktadırlar.
  7. Peroksit ağartmasından sonra antiklorlama gibi bir art işleme gerek yoktur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir