İPLİK CİNSİNİN İĞNE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

iğne
Tarafından | 16 Mayıs 2017

Eğirilmiş iplikler kimyasal veya doğal elyaftan imal edildiklerinden belli şartlar altında, bu ipliklerden herhangi birisinin kullanılması esnasında iğne aşınması problemi ortaya çıkabiliyor.Bazı kimyasal lifler iğne ömrünü kısaltabilecek titanyumoksit gibi kaba , aşındırıcı maddeler ihtiva edebiliyorlar.Yabancı madde parçacıkları içeren doğal lifler de aynı etkiyi yapabiliyorlar.

Hammadenin doğru seçimi ve eğirme hazırlık ve eğirme prosesleri esnasında daha derinlemesine bir temizleme ve toz uzaklaştırmanın gerçekleştirilmesi ile aşındırıcı etki en aza indirilebilmektedir.Aşındırıcı parçalanın iplik içindeki pozisyonları aşınma derecesininin belirlenmesinde çok büyük bir öneme sahiptir.İplik yüzeyine eklenmiş bir parçacık en ciddi aşındırma etkisi yapar.Open-end eğirme metodu kullanılarak imal edilen ipliklerde iplik yüzeyinde daha fazla toz bulundurma eğilimi vardir. Oksit ve silikat parçaları gibi iğnenin çeliğinden daha sert maddelerin iplik yüzeyinde taşındığı durumlarda iğne yüzeyi çizilmekte ve bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak iğne malzemesinde aşınma meydana gelmektedir.

Lif yapısının iğne üzerindeki etkisi

Sarmal lifler içeren ,enine ve boyuna dağınık Lifler düzenli ve birbirine paralel lif düzeni Daha kuvvetli yatay iğne titreşimi Daha kuvvetsiz yatay iğne titreşimi
Karasız iğne hareketi Karasiz ve düzenli iğne hareketi İğne yüzeyi üzerinde daha fazla sürtünme İğne yüzeyi üzerinde daha az sürtünme İğne üzerinde daha yüksek iplik ve İğne üzerinde daha düşük iplik ve ilmek temas basıncı ilmek temas basıncı Daha fazla iğne aşınması eğilimi Daha az iğne aşınması eğilimi

İğne cinsinin iğne ömrü üzerine etkisi

Pamuk ipliklerinin üretiminde eğirme hazırlık işlemleri için harcanan zaman ve çabaya bağlı olarak aşınmaya sebep olan parçacıklar açısından malzemenin yabanc ımadde muhtavası düzeyinin önemli ölçüde iyileştirilmesi mümkündür. Şüphesiz Open-end eğirme metodu proses sayısını azaltmakta , daha kısa ve kirli elyafın da kullanılabilmesine imkan tanımaktadır.Ancak bu tip ipliklerin kullanımı daha yüksek aşınma sonucunu da beraberinde getirmekte, buna bağlı olarakta iğne ömrü azalmaktadır.

Iplikten kaynaklanan hatalar iğne üzerindeki oluşum yerlerine göre örme kumaş yapısında bozulmalara neden olurlar.*

İğne kancasında aşınma :

 • Kumaşta iğneden kaynaklanan dikey izler
 • Parçalanmış lif ve iplikler
 • Kumaşta delikler
 • Askı ilmekleri/Çifte ilmekler
 • Bölünmüş iplikler

Iğne dilinde aşınma:

 • Kumaşta iğneden kaynaklanan dikey izler
 • Kumaşta delikler
 • Kısmen kesilmiş lif ve iplikler

 İğne dili kaşığı kırılması

İğne dili sırtında aşınma:

 • Kumaşta iğneden kaynaklanan dikey izler
 • Askı ilmekleri/Çifte ilmekler
 • Tutulmuş ilmekler
 • Bölünmüş ilmekler
 • Kısmen kesilmiş lif ve ilmekler

İğne dili yuvasında aşınma:

 • Kumaşta iğneden kaynaklanan dikey izler
 • Askı ilmekleri/Çifte ilmekler
 • Bölünmüş iplikler

İğne dili kanalında aşınma:

 • Dil yuvasının lateral kenarlarında aşınma
 • İpliklerde kısmi kesilme
 • Kumaşta delikler
 • Kumaşta iğneden kaynaklanan dikey izler
 • İğne dilinin kopup düşmesi

İğne dili piminde aşınma:

 • Kumaşta iğneden kaynaklanan dikey izlert
 • Askı ilmekleri/Çifte ilmekler
 • İğne dili pim deliği kırılması
 • İğne dilinin kopup düşmesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir