POLİSTİREN (PS.) LİFİ ÖZELLİKLERİ

polistiren
Tarafından | 18 Mayıs 2022

Polistiren

Elektroeğirme yönteminde kullanılan polimerlerden biri olan polistiren (PS) petrol türevlidir. Polistiren, stirenin polimerizasyonu ile oluşur. Polistiren oda sıcaklığında katı halde bulunmaktadır, yüksek sıcaklıkta işlenirken eriyik hale gelmektedir. Eriyik hale gelen polistiren daha sonra soğutulur ve tekrar katılaşması sağlanır. Amorf polistiren, şeffaf, renksiz ve parlak malzemedir.

PS, çok yüksek elektrik direncine ve düşük dielektriğe sahiptir. PS lifleri elektroeğirme, erime, ıslak ve kuru iplik eğirme gibi yöntemlerle üretilebilmektedir. Elektroeğirme ile hazırlanan polimer liflerin çapları, nanometre ile birkaç mikrometre arasında elde edilebilmektedir. Elektroeğirme ile oluşturulan polistiren liflerin morfolojisinin bazı uygulamalarda kullanılacak ürünlerin fiziksel/mekanik özelliklerinde önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Bundan dolayı homojen polistiren liflerin tekrarlanabilir elektroeğirmesi şarttır.

Polistiren; paketleme, yalıtım, filtreleme vb. uygulamalarda en çok kullanılan polimerlerden biridir. Polistiren liflerin doku mühendisliği, filtrasyon, iyon değiştirici, enzim ve kataliz immobilizasyonu ve sensör gibi alanlarda da uygulamalara sahip olduğu görülmektedir.

PS kullanılarak hazırlanan nanolifler ve uygulama alanlarına ait örnekler Çizelge 1.2’de verilmiştir

Polimer Türü Fiber Çapı nm Uygulama
Alanı 
PS 317 Yağ-Su
Filtrasyonu
Sülfonatlı PS 500 İyon Değiştirici
PS 700 Geri Dönüşüm
Çay Polifenolleri/
Pluronik/
PS/AgNPs
16,67±0,47 Antibakteriyel
Yüzey
Karbon nanotüp/PS 50-100 Membran

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir