TASARIMIN TANIMI VE ÖNEMİ

tasarim
Tarafından | 28 Eylül 2018

Tasarımın Tanımı ve Önemi

Tasarım bir şeyi zihinde biçimlendirme, kurma, tasarımlanan biçim, tasavvur olarak tanımlanır.

Bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli özelliklerin oluşturduğu görünümdür. Kullandığımız bir cüzdan, anahtarlık bir tasarımın sonucu ortaya çıkmıştır.

Tasarımın asıl amacı, insanların eşyaları daha pratik bir şekilde kullanmasını sağlamaktır. Bu amaçla tasarımcı, duygusunu, düşüncesini ve hayal gücünü çizgiler, biçimler, renkler gibi fiziksel olgulara aktarır. Bu aktarımlardan sonra ürünü ortaya koyar.

moda cizimleri

Tasarımın Temel Ögeleri

Tasarımın temel öğeleri tüm sanat alanlarında aynıdır. Tasarımda, göz ile görme ve şekil zemin ilişkisi önemlidir. Tasarım yaparken aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir.

Tasarımın Öğeleri

 • Nokta, Çizgi, Yön, Biçim, Ölçü, Aralık değer, Doku, Renktir.

Tasarım İlkeleri

 • Tekrar, Uygunluk, Zıtlık, Kuram, Birlik, Egemenlik, Denge önemlidir

İyi bir tasarımcının model geliştirebilen, dünyada olup bitenden haberdar olma, güncel gelişimleri yakından takip edebilme, firmanın çizgisine ve pazar payına göre model geliştirip hayal gücünü kullanabilme gibi vasıflara sahip olması gerekir.

Tasarımda malzeme seçimi son derece önemlidir. Göz önünde bulundurulması gereken unsurlar, malzemenin tasarıma ve tasarımın malzemeye uygunluğudur. Saraciyede ham madde ve tasarım üretim yöntemi, birbiri ile yakın ilişki içindedir.

Tasarımı yapılan ürünün iç aksam çalışması varsa tasarım aşamasında bunun da tasarımı ve ölçülendirmesi yapılmalıdır.

kiyafet cizim

Eskiz

Herkes belli bir seviyeye kadar çizim yapabilir. Eğitim alarak çizim yeteneğini de geliştirebilir. Görsel sanatlarda çizim yeteneği daha da önem kazanır. İnsanlar bunun doğuştan ilahi bir güç olduğu konusunda ağız birliği yaparlar ve bizim gibi sanat eğitimi konusunda ne yaptığını bilmeyen ülkelerde bu çok doğal bir düşüncedir. Kendini ve yaptığı işleri çizimle anlatacak olan herkesin belli bir düzeye kadar sanat eğitimi alması da şarttır. Önce çizgi gelir, siz kâğıt üzerinde çizmeyi bilmezseniz ne kadar grafik programları ne kadar modelleme programları bilirseniz bilin ilerleyemezsiniz. Önce eskiz yapmalısınız çizmeli, karalamalı ve düşünmelisiniz gerekirse bunları yazıyla desteklemelisiniz.Yeni yeni oluşturduğunuz fikir kırıntılarını kâğıt üzerinde biriktirmeli ve işlemelisiniz.Ne üzerine, hangi kalite kağıt üstüne, kaç derece kalemle çizdiğinizin pek de bir önemi yoktur.

Eskiz yapmak kâğıt üstünde sessizce düşünmek demektir. Ama aslında yaratıcı bir beyin için bu hiç de sessiz olmaz. Yeni fikirlerin doğum öncesi gibidir. Sonra onları incelemek üstünde değişiklikler yapmak tartışmak gelir. Nasıl herkesin el yazısı farklıysa eskizleri de farklı olabilir. Konuyu ele alışı çizme tarzı, açıklama şekli, anlaşılması da farklıdır. Bazı insanların yazıları kolay okunmadığı gibi eskizleri de çok kolay anlaşılmaz. Eskiz çizmek bazen çok hızlı konuşmak gibidir. O an için aklına gelenleri çizmektir. Perspektif, oran orantı, çizgi kalitesi çok önemli olmayabilir. Bu ilk eskizlerden yola çıkarak daha ayrıntılı olan ve gerçeğe yakın olan eskizler çizilebilir. Bunlar boyanarak ışık, gölge, renk değerleriyle basit eskizler olmadan çıkarılarak ayrıntılı resimlere dönüştürülebilir. Boyama programlarında boyanabilir ya da üç boyutlu programlarda modellenebilir. Böylece sunumunuz gerçekçi bir hal alır (Fotoğraf 3.2).

Eskiz yapmak

Fotoğraf 3.2: Eskiz çalışması

Bütün ünlü tasarımcıların çalışmalarına bakarsanız aynı şeyi görürüsünüz. İşe ilk önce bir eskiz çizerek başlamışlardır.

Tasarım Süreci

Bir ürünün oluşması önce uzun araştırmayla başlar. Bu süreç şu şekilde gelişir:

 • Problemin tanımı
 • Bilgi toplama
 • Yaratıcılık ve buluş süreci
 • Çözüm bulma
 • Uygulama

Problemi Tanıma

Bir tasarım problemini çözümündeki ilk aşama, problemi tanımlamaktır. Verilen konunu ne olduğunu tam olarak anlama ve o konuyu benimseyebilmektir. Bir problemi tanımlarken, sınırları zorlamak ve alışılmış düşünce sistemlerine takılıp kalmamak gerekir.

Tema Seçimi

Bir fikirden yola çıkılması, aşamasında modeller, dergi, yılın moda trendleri göz önüne alınmalıdır (Fotoğraf 3.3-3.4).

Tema secimi kozalak

Fotoğraf 3.4: Tema seçimi kozalak

Malzeme Seçimi

Kullanılacak deri cinsi belirlenmelidir. Ürünün karekterini en iyi yansıtacak, üretimini olanaklı kılacak bulunmasında güçlük çekilmeyecek malzemenin tespit edilmesi gerekir. Kullanılacak deri kalınlığı, kullanılacak aksesuar zincir, halka toka, kanca vs. belirlenmelidir.

Teknik Seçimi

Kullanılacak birleştirme teknikleri, dikiş sıklığı, süsleme teknikleri vs. belirtilmelidir.

Ürünü Kullanacak Hedef Kitlenin Belirlenmesi

Bay-bayan spor-fantezi hitap edeceği yaş grubu göz önüne alınmalıdır. Örneğin 20–35 yaş grubu gibi.

Bilgi Toplama

Yapılacak tasarımda bir hareket noktası bulabilmenin tek yolu, problem hakkında mümkün oldukça çok bilgi toplaya bilmektir.

 • Kreasyon panosu oluşturma
 • Fotoğraflar, doğal veya yapay obje etüdleri
 • Piyasadaki firmaların, ürün (portföyünün) çeşitliliğinin incelenmesi ve verilerin değerlendirilmesi (fotograf 3.5)
 • Malzemelerin araştırılıp derlenmesi
Arastirma dergileri

Fotoğraf 3.5: Araştırma dergileri

Yaratıcılık

Tasarımcı ya da tasarım öğrencisi, konu ile ilgili araştırmalar yapıp gerekli bilgi ve verileri toplamışsa ve bunları değerlendirebiliyorsa yaratıcılığa ulaşılabilir. Yaratıcılık tasarımın en önemli bölümü sayılabilir.

Taslak Oluşturmak; Parşömen kâğıtlarına karalama taslaklar.

Eskiz Çalışmaları; Çizgisel olarak çalışmalar (Fotoğraf 3.6).

Eskiz yapmak 2

Fotoğraf 3.7: Eskiz çalışması

Eboş Çalışmalar; Renkli veya farklı tekniklerle üretim yapmak. Kolaj, suluboya, guaj, pastel ve kuru boya, akrilik vs.(Fotoğraf 3.8-3.9).

Ebos calismasi

Fotoğraf 3.8: Eboş çalışması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir