ÇOCUK GİYİMİNDE TASARIM SÜRECİ

Çocuk giysi tasarımı
Tarafından | 9 Mart 2022

Çocuk Giyiminde Tasarım Süreci

Moda, belirli bir zaman aralığında belirli bir kesim tarafından kabul gören giysi modellerinin değişimleridir. Moda sektöründe, değişen şartlara ve belirli dönemlere uygun koleksiyonları moda tasarımcıları hazırlamaktadır. Bir koleksiyonun oluşum süreci liflerin üretilmesi, iplik ve kumaşa dönüştürülmesi, modellerin tasarlanması, üretilmesi ve tüketici tarafından kabul görmesine kadarki tüm basamakları içermektedir.

Trendlerin Araştırılması ve Sentezi

Bir koleksiyonun güncel ve tüketici tarafından kabul görebilmesi adına ilk olarak trendlerin araştırılması ve sentezlenmesi büyük önem taşımaktadır. Modaya uygun bir giyim tarzının yakalanabilmesinin en temel unsuru değişen eğilimleri yansıtabilecek şekilde farklılıkları keşfedebilmektir. Her bir nitelik kendi gerçeği olan, çok güçlü bir moda trendini yansıtabilme potansiyeline sahiptir. Bu nitelikler renk, kumaş, boyama, siluet, stil ve süslemedir.

trend renkler

Moda trendi tahmin ajansları ya da trendsetterler moda tasarımcılarına renk, kumaş, şekil konusundaki değişikliklerle ilgili ön rehberlik yapar ve onlara hedefler sunarlar. Tahminciler, dünya üzerindeki moda etkilerini açıklar ve bu etkilerin renk, kumaş ve tarz bakış açılarına nasıl yansıtılması gerektiği ile ilgili önerilerde bulunurlar.

Moda sürekli değişen bir iş olduğu için, yeni fikirler, mutlaka tam zamanında, tasarım ve üretimden sorumlu olan firmalara ulaştırılmalıdır. Moda öngörücüleri, müşterilerini bilgilendirmek için raporlar kullanmaktadırlar. Bu raporlar bir sayfadan, bir broşür ve hatta kitaba kadar değişebilir ve hatta yıl boyunca ilaveler yapılabilir. Büyük firmalar bu kitapları yılda iki defa yayınlayabilirler. Bazı firmalar moda sektöründeki birçok önemli gelişmelerin tartışmalarını çok amaçlı baskılarında sunabilirler. Diğerleri, daha özelleşmiş yaklaşım gösterirler, modadaki özelleşmiş bölümlere yoğunlaşan bireysel kitaplar hazırlarlar

Hedef Kitlenin Belirlenmesi

Hedef kitle kısaca bir grup ürünün ve onların pazarlama programının yönlendirildiği seçilmiş bir kitle olarak tanımlanabilmektedir. Ürünlerin modelleri, renkleri, kalite düzeyleri hedef kitleye göre belirlenmelidir. Giyim sanayide giyime bağlı olarak hedef kitleler kadın giyim, çocuk giyim, erkek giyim, spor giyim gibi kategorilerle belirlenmekte, alım gücüne, yaşam tarzlarına vb. gibi alt bölümlere ayrılmaktadır. Tasarlanacak koleksiyonun hedef kitlesi belirlenirken yaş, cinsiyet, demografik özellikler, yaşam tarzı, fiziksel özellikler, sosyal sınıf, sosyal davranış gibi faktörler göz önüne alınmalıdır.

Konsept Araştırması

Bir koleksiyonun temel dayanağı olarak da betimleyebileceğimiz konsept seçimi tarihsel bir periyot, bir yer, bir olay ve bunun gibi güçlü etki bırakabilecek herhangi bir şey de olabilmektedir. Bu doğrulta yapılan trend araştırmaları, basılı veya dijital yayınlardan, moda sitelerinden yapılabilmektedir. Ayrıca konserler, müzeler, tiyatrolar, filmler ve bunun gibi çeşitli aktiviteler de konsept araştırmasında önemli bir yer tutmaktadır.

Bunun yanında vitrinlerdeki giysiler, sokak modası, saç ve makyaj trendleri, kumaş ve malzemelerdeki yenilikler, aksesuarlar ile ilgili yapılan araştırmaların da konsept oluşturma evresinde büyük fayda sağladığı bilinmektedir. Konsept belirlendikten sonra tasarım sürecine geçilmekte, tasarımlar oluşturulmaya başlanmaktadır.

Tasarımların Oluşturulması

Giysi tasarımlarının oluşturulması sırasında yapılan trend araştırması ve hedef kitlesi dikkate alınarak çalışılacak ürün çizgisi ve kategorisi belirlenmektedir. Yapılan tüm araştırmaların ve analizlerin sonrasında tasarımların oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken faktörler de (toplumsal, demografik, çevresel faktörler, sağlık vb.) göz önünde tutularak modellerin tasarlanması sürecine geçilmektedir. Bu süreçte renkler, desenler, kumaşlar, malzemeler de devreye girer ve üretim için seçilen modellerin numune aşamasına geçilir.

Bazı tasarımcılar; model, renk ve desenlendirmeleri kağıt veya dijital bir platform üzerinde hazırlarken, bazıları tasarımlarını drapaj yöntemi ile oluşturmaktadır.

Renk Paletlerinin ve Desenlerin Belirlenmesi

Yapılan trend araştırmaları, belirlenen konsept, hedef kitle ve tasarlanan modeller doğrultusunda o sezona ait koleksiyonda kullanılacak renkler, desenler belirlenir ve renk kartelaları oluşturulur. Renklerin belirlenmesinden sonra tasarımcılar, seçilen bu renklere ve desenlere uygun kumaş ve malzeme arayışına geçerler.

Kullanılacak Materyallerin Belirlenmesi

Kullanılacak modellere uygun materyallerin seçimi aşamasında yine moda trendleri, hedef kitle, hammadde ve doku öğeleri göz önüne alınmalıdır.

Bir kumaşın, elyaf özelliği, ağırlığı, dokusu, rengi, parlaklığı, tasarımcıya, kumaşın belirli bir tarza, mevsime ve hedef kitleye uygun olup olmadığını anlatabilmektedir. Kumaşın karakteristik özellikleri tasarımcıya, onu hangi modellerde kullanacağına dair de bilgi vermektedir. Bu bağlamda tasarımcı kumaşları tanımalı kumaşın kullanışlılığı, estetik görünümü, işlevselliği özellikle çocuk giyimi için sağlıklı olup olmadığını değerlendirebilmelidir. Kumaş seçimini tasarladığı ürüne ve hedef kitleye uygun olacak şekilde bilinçli bir şekilde seçmelidir.

Maliyetlerin Hesaplanması

Tasarlanan modellerin numune üretimlerinin tamamlanmasının ardından maliyet hesaplarının yapılması oldukça önemlidir. Fiyatların hedef kitlenin alım gücüne uygun olması büyük önem taşır. Aynı zamanda maliyet hesaplarının yapılması, ön ve son maliyetlerin karşılaştırılarak, kar ve zarar paylarının anlaşılması açısından da önemlidir.

Eğer gerekirse model özellikleri tekrar gözden geçirilir ve gerekli düzeltmeler yapılır. Bu aşamadan sonra ürün kalıpları hazırlanır, materyal testleri yapılır, dikim teknikleri kesin olarak belirlenir çok daha detaylı maliyet hesapları yapılıp fiyatlar oluşturur.


T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
TEKSTİL VE MODA TASARIM ANASANAT DALI
Yüksek Lisans Tezi

Hazırlayan: SEDAT YALÇIN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MELTEM OK
İZMİR /2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir