KARDE İPLİK ÖZELLİKLERİ

karde mak
Tarafından | 15 Aralık 2019

Karde iplik nedir?

Lif uzunluğu karde ve penye iplikçiliğinde % 35 oranında kaliteyi etkilemektedir.

Karde kelimesi ingilizce “carded” kelimesinden türemiştir, taraklanmış anlamına gelir.

karde ring pamuk ipligiKarde iplik (karde-ring diye de bilinir) pamuktan üretilen bir iplik çeşididir. Pamuk işlendikten sonra elyaflar boylarına göre sınıflandırılarak en uzun elyaflar penye iplik yapımında, penye iplikte kullanılamayacak uzunluktaki elyaflar ise karde iplik yapımında kullanılır.
Karde iplik fiziksel mukavemet ve tüylenmeme özellikleri bakımından penye iplikten bir kademe daha düşük kalitededir. Kumaş haline getirildiğinde nispeten düzgün bir satıh görüntüsü verse de yumuşaklık ve dayanıklılık olarak penye kadar iyi değildir.

Karde Ring Pamuk İpliği

Karde ring pamuk iplikleri, penye pamuk iplik üretimine göre daha kısa pamuk elyafından üretilmiş, tarama işlemi yapılmamış pamuk ipliğidir. Karde ring iplikleri penye ipliklerine göre daha düşük kalitelidir. Bu iplikler düzgünsüz ve pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Dokuma ve örme sektöründe kullanılan bu ipliklerin bükümü triko için düşük, dokuma için daha yüksek yapılır.

Karde ring ipliklerinin mukavemeti, penye ring ipliklere göre daha düşük, open-end ipliklere göre daha yüksektir. İplik kalınlaştıkça (iplik numarası küçüldükçe) fiyatı düşer ve iplik kaba bir yapıya sahip olur. Genellikle Ne 6 ile Ne 30 numara arasında üretim yapılır.

Karde ipliklerle yapılan kumaşlar düzgünlük açısından, penye ipliklerle yapılan kumaşlara göre daha kötüdür. zayıf bir kumaş yapısı arzederler. Gevşek, kaba ve tüylü bir kumaş oluştururlar. Karde iplikler penye ipliklere göre bir miktar yabancı madde içerdiklerinden karde mamuller penye mamullere göre daha mat ve daha az temiz görünürler.

Kullanım Alanı olarak, karde ring iplikleri, denim (blue jean), kord, havlu, spor giysi kumaşları, çarşaflar, döşemelik kumaşlar, ev tekstilleri, teknik kumaşlar gibi kumaşların dokunulmasında kullanılmaktadırlar. Karde ring iplikleri kısaca penye ipliklerinin zorunlu olarak kullanıldığı pamuklu kumaşlar dışında dokumada üretilen bütün pamuklu kumaşlarda kullanılır.

karde penye hatlari

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir