PİGMENT BASKI ÖZELLİKLERİ

pigment dijital baski suprem
Tarafından | 22 Ekim 2021

Pigment baskı, genellikle polyester örme ve dokuma kumaşlara uygulanan ancak doğal elyaflara da uygulanabilen, pigment boyar maddelerin kumaşa direkt baskı ve aşındırma baskı yöntemi ile aktarılması işlemine denir.


Pigment boyar maddeler; pamuklu kumaşlara yapılan baskılar için de oldukça önemli bir boyarmadde çeşidi olmakla birlikte, su ve organik çözücülerle çözülmezler. Tekstil liflerine afiniteleri yoktur, bu nedenle binder adı verilen reçine esaslı yapıştırıcı maddeler ile life bağlanırlar. Daha sonra yüksek sıcaklıkta kondense işlemine tabi tutulurlar.

binder 1

Pigment boyarmaddelerin haslık özellikleri büyük ölçüde binderinkine bağlıdır. Binderin kalitesi ve doğru kullanımı haslık özelliklerine direkt olarak etkiler.

Pigment Boyar Maddesi Nerede Kullanılır?

Hemen hemen bütün elyaf türleri ve karışımları için kullanılabilen boyar maddelerdir. Diğer boyar maddelerle baskıda karşılaşılan zorluklar bu boyar maddelerde yoktur. Fiksaj ve ard işlemlerinin maliyetlerinin düşüklüğü nedeniyle tercih edilir. Fakat hassas materyallerde binderlerin tutumu bir miktar olumsuz etkilemesi dezavantajlarından sayılabilir

Pigment Baskının Avantajları?

  • Baskı sonrası yıkama işlemine gerek olmaması en az maliyet ve makine parkuru ile baskının yapılmasına imkân tanır.
  • Baskı öncesi ve sonrası renk değişimi olmaması baskı yapıldığı anda son renklerini görebilmeyi mümkün kılar. Hataların tespiti açısından bu çok önemlidir.
  • Pigmentlerle baskıda, aynı varyasyonda baskı hızı rakle basıncı gibi faktörlerle renk farklılığı oluşumu riski çok azdır.
  • Proses esas itibarı ile basit ve kararlıdır.
  • Pigmentler kumaş üzerindeki absorbsiyon düzgünsüzlüklerini örterler ve her iki lif pigment tarafından eşit şekilde örtüldüğünden farklı lif oranlarına sahip kumaşlarda kullanılabilirler.
  • Baskılar keskin kontürler gösterirler ve renk imkânları sınırsızdır.
  • Hiç yıkama gerektirmediklerinden çok hassas materyalleri basmakta mümkündür.
  • Baskı maliyetleri düşüktür.

Pigment Dijital Baskı Nedir?

Dijital pigment baskı, en temel tanımı ile kesilecek ve dikilecek olan ham kumaşın boyanmasını ifade eder.  Bilindiği üzere tekstil sektöründe kumaş boyama için kullanılan 5 ana mürekkep tipi vardır: reaktif, asit, direkt dispers, süblimasyon ve pigment şeklindedir. Bu mürekkep tiplerinin hepsinin kendine özgü kumaşa bağlanma ve işlenme özelliği vardır.

pigment baskili viskon suprem kumas

Pigment baskı Nasıl Uygulanır?

Pigment yönteminin dışındaki yöntemlerde, mürekkep kumaşa kimyasal yolla aktarılır. Mürekkep püskürtmeli baskıda, baskının kalitesi yalnızca mürekkep püskürtmeli baskı makinelerinin ve kullanılan baskı kafalarının çözünürlüğü ile ilgili değil, aynı zamanda baskıya ait ön işlemin kalitesine de direkt olarak bağlıdır.

İyi bir ön hazırlık süreci, ideal eşleşen ve yüksek kaliteye sahip tekstile yardımcı maddeler ve dijital baskıda kullanılan düşük viskoziteli mürekkeplerle; yüksek çözünürlüklere, keskin ve net kenarlara, keskin hatlara ve iyi renk haslıklarına sahip sonuçlar elde edilebilir.

Pigment baskı yönteminin en önemli özelliklerinden biri, diğer baskı yöntemlerine göre oldukça düşük oranda su tüketmesidir. Bu özelliği sayesinde, oldukça doğa dostu bir boyama yöntemi olarak nitelendirilebilmektedir. Doğa dostu olmasının yanı sıra, maliyet açısından da oldukça uygun şartlara sahiptir. Özellikle fazla miktarda kumaşı aynı anda boyayabilmesi sayesinde seri üretimlerde ve kısa zamanda sonuçlandırılması gereken işlemlerde çok karlı bir fiyat/performans başarısı göstermektedir.

rotasyon baski

Rotasyon baskı makinesi

Sizlere bu yazımızda pigment baskı nedir?, pigment baskı özelliklerini anlattık, sorularınız için yorumlarınızı eksik etmeyiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir